Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2020

Print Print this release
02. Maaliskuuta 2020

Bittium Oyj:n johdolle uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 2.3.2020 kello 8:20

Bittium Oyj:n johdolle uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Bittium Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle. Se koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("PSP").

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa Bittiumin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, kannustaa johtoa Bittiumin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Bittiumin johdon sitouttaminen.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2020-2022, PSP 2021-2023 ja PSP 2022-2024, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kahden jälkimmäisen ohjelman, PSP 2021-2023 and PSP 2022-2024, alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä.    

Ensimmäiseen, PSP 2020-2022-ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan Bittiumin johtoryhmän jäsenet.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2020-2022-ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat Bittiumin liikevaihdon kasvu ja kassavirta ennen rahoituseriä. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Bittiumin osakkeina.

Suoristusmittareiden lisäksi ohjelma sisältää hallituksen erikseen määrittämän, osakkeen kurssinousuun perustuvan enimmäisrajan osallistujille maksettavalle osakepalkkiolle.

Jos PSP 2020-2022-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän ensimmäisen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 110 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

PSP 2020-2022-ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Bittiumin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella jaksolla H2/2019, on noin 0,7 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Bittium soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmänsä jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Bittiumissa vastaa toimitusjohtajalla vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää ja muilla osanottajilla 25% - 50% bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Oulussa, 2.3.2020
Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507


Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2019 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Release (wkr0006.pdf)