Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2020

Print Print this release
20. Helmikuuta 2020

Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilaukset Bittium TAC WIN™ -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista ja Bittium Tough Comnode™ -päätelaitteista

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 20.2.2020 klo 16.30

Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilaukset Bittium TAC WIN™ -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista ja Bittium Tough Comnode™ -päätelaitteista

Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta olemassa oleviin puitesopimuksiin liittyvät tilaukset koskien taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettuja Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita ja Bittium Tough Comnode™ -päätelaitteita.

Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden tilaus on arvoltaan noin 5,8 miljoonaa euroa. Tilaus on viimeinen Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien 9.8.2017 allekirjoittamasta puitesopimuksesta, jonka mukaisesti Puolustusvoimat on tilannut Bittiumilta taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita vuosina 2018­–2020. Puitesopimus on toteutunut täysimääräisesti ja on kokonaisarvoltaan 30 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Nyt tilatut tuotteet tullaan toimittamaan Puolustusvoimille vuoden 2020 aikana. Tuotetilaus on osa Maavoimien johtamisjärjestelmän uudistusta, jossa taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettu langaton runkoverkko toteutetaan Bittium TAC WIN -järjestelmällä. Bittium TAC WIN tarjoaa laajakaistaisen IP-yhteyden liikkuviin viestiasemiin, mikä tukee Puolustusvoimien uudistettua taistelutapaa, jossa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa. Bittium tiedotti puitesopimuksen allekirjoittamisesta pörssitiedotteella 9.8.2017.

Bittium Tough Comnode -päätelaitteiden tilaus on arvoltaan noin 1,7 miljoonaa euroa. TIlaus perustuu Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien 5.11.2018 allekirjoittamaan puitesopimukseen, jonka mukaan Puolustusvoimat tilaa Bittium Tough Comnode -laitteita ja niihin liittyviä lisävarusteita Bittiumilta vuosina 2018–2022. Puitesopimus on täysimääräisesti toteutuessaan kokonaisarvoltaan 8,3 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Puitesopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tekee erilliset tilaukset useassa erässä puitesopimuksen voimassaoloaikana. Nyt tilatut laitteet tullaan toimittamaan Puolustusvoimille vuoden 2020 aikana. Bittium Tough Comnode -päätelaitteella täytetään Puolustusvoimien liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeita muun muassa VoIP-puhelimena (Voice over IP), IP-reitittimenä (Internet Protocol) ja SHDSL-toistimena (Symmetrical High-speed Digital Subscriber Line). Päätelaitteet tulevat kaikkien kolmen puolustushaaran käyttöön. Bittium tiedotti puitesopimuksen allekirjoittamisesta pörssitiedotteella 5.11.2018.

Tilaukset eivät muuta Bittiumin 13.2.2020 tilinpäätöstiedotteessaan julkistamaa vuotta 2020 koskevaa taloudellista näkymää.

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja Bittium TAC WIN -järjestelmästä ja siihen kuuluvista tuotteista:
https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tactical-wireless-ip-network

Bittium Tough Comnode™

Monipuolinen Bittium Tough Comnode -päätelaite täyttää liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeita muun muassa VoIP-puhelimena, IP-reitittimenä ja SHDSL-toistimena. Bittium Tough Comnode on lujatekoinen, helppo asentaa erilaisiin käyttöympäristöihin ja soveltuu myös sotilaan kannettavaksi taistelukentällä. Se on yhteensopiva laajakaistaiseen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän kanssa ja tarjoaa monipuoliset liityntämahdollisuudet myös kolmannen osapuolen laitteisiin ja järjestelmiin. Bittium Tough Comnode™ -päätelaite mahdollistaa myös vanhemman teknologian kenttäradioiden liittämisen osaksi IP-pohjaista taktista kommunikaatiojärjestelmää (Radio over IP, RoIP).

Lisätietoja Bittium Tough Comnode -päätelaitteesta: https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tough-comnode

Lisätietoja:

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Jakelu:


Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium – Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaite- ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2019 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com