Bittiumin korruption vastainen julkilausuma

Bittiumin markkina- ja liiketoiminta-alueet ovat sellaisia, että Bittium kiinnittää erityistä huomiota korruption vastaiseen toimintaan.

Korruptio on yksi keskeisistä sosiaaliseen vastuuseen ja ihmisoikeuksiin liittyvistä riskeistä. Bittiumin markkina-alueet ja liiketoiminta-alueet ovat sellaisia, että Bittium kiinnittää erityistä huomiota korruption vastaiseen toimintaan.

Bittium ymmärtää, että lahjonta ja korruptio vahingoittavat oikeutettuja liiketoimintaetuja. Kaikkea liiketoimintaa harjoitetaan rehellisesti ja eettisesti eikä yhtiö hyväksy minkäänlaisia lahjonnan tai korruption muotoja omassaan tai yhteistyökumppaneidensa toiminnassa.

Bittium on sitoutunut täyttämään lakisääteiset velvollisuutensa ja ehkäisemään, havaitsemaan ja poistamaan korruptioon liittyviä käytäntöjä sekä tekemään yhteistyötä lahjonta- ja korruptiomahdollisuuksien vähentämiseksi. Tästä syystä myös toimittajien ja muiden ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden odotetaan ryhtyvän asianmukaisiin lahjonnan ja korruption vastaisiin toimiin. Bittiumilla on sisäiset ja ulkoiset ohjeet korruption vastaisen toiminnan ehkäisemiseksi. Bittium kouluttaa työntekijänsä aiheesta osana työntekijöidensä koulutusohjelmaa ja sitouttaa kumppaneitaan näihin ohjeisiin.

Bittium tarjoaa työntekijöilleen sisäisen kanavan, jonka kautta he voivat ilmoittaa korruption vastaisten sääntöjen rikkomuksista.

Bittiumin vastuullisuusraportti sisältää aiheesta lisätietoa.