Sijoittajakalenteri

Osakkeenomistajien pyynnöt yhtiökokoukselle 2022

Aika: 14.1.2022 16:00
Kuvaus: Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6. huhtikuuta 2022 Oulussa.

Osakkeenomistajan pyyntö saada yhtiökokoukselle kuuluva asia Bittium Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa Bittium Oyj:n hallitukselle viimeistään 14.1.2022.

Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen:
Bittium Oyj / Lakiasiainosasto,
Ritaharjuntie 1,
90590 Oulu