Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2016

Print Print this release
22. Joulukuuta 2016

Bittium, Leonardo, Thales ja Suomen Puolustusvoimat demonstroivat yhteisoperaatioihin tarkoitettua ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuotoa kentällä

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 22.12.2016, kello 13.00

Bittium, Leonardo, Thales ja Suomen Puolustusvoimat demonstroivat yhteisoperaatioihin tarkoitettua ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuotoa kentällä

Oulu, 22.12.2016 Bittium, Leonardo ja Thales yhdessä Suomen Puolustusvoimien kanssa ovat demonstroineet kenttäolosuhteissa 15 radiosolmun kokoonpanolla eurooppalaisessa ESSOR-ohjelmistoradiohankkeessa (European Secure Software defined Radio) kehitetyn High Data Rate Wavefrom (HDRWF) -radioaaltomuodon suorituskykyä ja toiminnallisuuksia. Demonstraatio toteutettiin Suomessa näiden kolmen ESSOR-hankkeeseen osallistuvan yrityksen kolmen eri ohjelmistoradioalustan kesken. Tällä todennettiin sitä kuinka Euroopan eri maiden maavoimat voivat kommunikoida toistensa kanssa saumattomasti maiden välisissä sotilasyhteisoperaatioissa yhteisen radioaaltomuodon välityksellä, riippumatta siitä mitä radioalustaa kukin käyttää.

Aaltomuodon kyvykkyyksiä esiteltiin eri sovellusten, kuten johtamisjärjestelmä- (Command and Control, C2), tilannekuva-, videosuoratoisto- ja VoIP-sovellusten (Voice over IP) avulla liikkuvassa kokoonpanossa, millä demonstroitiin ESSOR HDRWF-aaltomuodon kyvykkyyttä muodostaa sekä uudelleenmuodostaa nopeasti ja vakaasti verkkoja tilapäiseen tarkoitukseen (ad-hoc). Demonstraatiossa käytetyt radioalustat olivat Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmä, Leonardon SWave 4-kanavainen ajoneuvo-ohjelmistoradio ja Thalesin ajoneuvo-ohjelmistoradioalusta. Tämän tapahtuman ansiosta ESSOR HRDWF -aaltomuodon kypsyys ja stabiilius kenttäkäyttöön pystyttiin osoittamaan. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun ESSOR HDRWF -aaltomuotoa demonstroitiin näin laajalla radiokokoonpanolla kenttäolosuhteissa ja Suomen Puolustusvoimien operoimana, mikä vahvisti aaltomuodon kyvykkyyden toimia kenttäolosuhteissa ja eri liittoutumien puolustusvoimien yhteiskäytössä kommunikaatio- ja palvelualustana.

”Onnistunut demonstraatio osoitti sen, että ESSOR HDRWF-aaltomuoto omalta merkittävältä osaltaan lunastaa ohjelmistoradioille asetettuja odotuksia. Nyt voitiin osoittaa ensimmäistä kertaa kenttätesteillä, että usean eri valmistajan radiot eri maista voivat tehokkaasti muodostaa tietoliikenneverkon ja tarjota kipeästi kaivattua yhteensopivuutta myös maavoimien tarpeisiin. Lisäksi aaltomuoto osoittautui juuri niin suorituskykyiseksi, kuin sen määrittelyssäkin on vaadittu”, sanoo viestitarkastaja eversti Eero Valkola.

Demonstraatio oli osa Suomen Puolustusvoimien ESSOR HDRWF -aaltomuodon kansallisen käyttöönoton testausta, johon Italia ja Ranska maina oli kutsuttu mukaan, jotta aaltomuodon yhteentoimivuudesta saadaan todistettuja tuloksia.

Bittium, Leonardo ja Thales olivat aiemmin demonstroineet osaa aaltomuodon yhteentoimivuuden suorituskyvykkyyksistä ja toiminnallisuuksista puolustusalan Eurosatory-messuilla kesäkuussa 2016.

ESSOR

ESSOR-hankkeen tavoitteena on kehittää eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa ja siten parantaa yhteistoimintakykyä maiden välisissä operaatioissa. Hanke toimii Euroopan puolustusviraston alaisuudessa ja hanketta rahoittavat Espanjan, Italian, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Suomen valtiot. Osallistuvien maiden teollisuutta edustavien osapuolten konsortiota johtaa Alliance for ESSOR (a4ESSOR S.A.S) -allianssi, jolle vastuun on antanut OCCAR-organisaatio (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement). Bittiumin lisäksi muut yritykset hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, joka saatettiin onnistuneesti loppuun vuonna 2015, olivat Indra Espanjasta, Leonardo Italiasta, Radmor Puolasta, Saab Ruotsista ja Thales Ranskasta. Eurooppalaisen HDRWF -radioaaltomuodon lisäksi hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on tuotettu ja validoitu eurooppalainen ohjelmistoradioarkkitehtuurimäärittely, joka on portattu ja todettu toimivaksi kuudessa eri eurooppalaisessa radioalustassa. Hankkeen toisesta vaiheesta neuvotellaan parhaillaan osapuolten kesken, ja sen tavoitteena on tuoda yhä enemmän operatiivista kyvykkyyttä ESSOR-järjestelmään.

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen, sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen sekä ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan. Lisätietoja Bittium TAC WIN -järjestelmästä ja siihen kuuluvista tuotteista: https://www.bittium.com/tuotteet_ja_palvelut/defense/bittium_tactical_wireless_ip_network .

Leonardo SWave SDR

Leonardo oli yksi ensimmäisistä yrityksistä maailmassa, joka investoi ohjelmistoradioteknologiaan (SDR), kehittäen järjestelmiä jo 2000-luvun alusta lähtien. Yritys on myös hyötynyt kokemuksestaan osana Italian merkittävää ohjelmistoradiohanketta, jota on suurilta osin rahoittanut Italian puolustusvoimat Italian puolustushankintoja tekevän organisaation (SEGREDIFESA/DNA – The Secretariat General of Defence / National Armaments Directorate sekä sen tekniset osastot) kautta, jonka näkemyksen mukaan ohjelmistoradioteknologialla voidaan täyttää laaja valikoima vaativia vaatimuksia. Hankkeessa luotiin ohjelmistoradioteknologialle suunnitelma, joka kattaa taistelukentälle sijoitetut sotilaat, ajoneuvokäytön, merivoimien käytön ja infrastruktuurisovellukset. Tämän johdosta on saatavilla kattava valikoima Swave-tuoteperheen tuotteita, mukaan lukien taktiset käsiradio-, kannettavat ja ajoneuvoradiojärjestelmät. Nämä tuotteet hyödyntävät laajaa valikoimaa aaltomuotosovelluksia ja kattavat kaikki asiakkaan potentiaaliset operatiiviset tarpeet. Demonstraatiossa käytetty radioalusta, Leonardo Swave™ 4-kanavainen ajoneuvo-ohjelmistoradio, pystyy käyttämään neljää aktiivista kanavaa yhtäaikaiseen kommunikointiin taajuusvaihteluvälillä 2 MHz-2 GHz ja sisäisellä 50 watin teholla per kanava. Tämä mahdollisti saumattoman asennuksen käytössä olleisiin ajoneuvoihin, ilman ylimääräisiä laitteita tai apuvälineitä.

Thales SYNAPS SDR

Thales on julkistanut uuden laajakaistaisen taktisen ohjelmistoradioperheen nimeltään SYNAPS, joka on tarkoitettu yhteistyössä tehtävään taisteluun, ja jossa on käytössä ESSOR HDRWF -aaltomuoto. Tuoteperheen uudet radiokommunikaatiojärjestelmät on suunniteltu kansainvälisille markkinoille ja puolustusvoimien kaikille haaroille. SYNAPS-radiokommunikaatiojärjestelmät mahdollistavat joukkojen komentajille ylivertaisen tiedon saatavuuden, erityisesti niiden ennennäkemättömän suorituskyvyn ansiosta, ja tarjoavat optimoidun yhdistelmän tiedonsiirtokapasiteettia, tietoturvaa ja liitettävyyttä. SYNAPS perustuu CONTACT-hankkeeseen, joka on Euroopan suurin ohjelmistoradiohanke, ja jonka Ranskan puolustushankintojen ja teknologian virasto DGA (Defence Procurement and Technology Agency) on hankkeistanut Thalesille, ja jonka tuotteet tulevat varustamaan Ranskan puolustusvoimia vuodesta 2019 alkaen. http://www.thalesgroup.com/en/synaps-0

Lisätietoja:

Bittium

Jari Sankala
Defense & Security –tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Leonardo

Flavia Negretti
Lehdistösuhteet
Puh. +39 334 6378422
email: flavia.negretti@leonardocompany.com

Thales

Justine Degez
Mediasuhteet, Land Defence
Puh. +33 6 89 34 53 09
Email: justine.degez@thalesgroup.com

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. 10.11.2016 alkaen Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2015 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com .

Leonardo

Leonardo-Finmeccanica on maailman kymmenen johtavan yrityksen joukossa ilmailu-, puolustus- ja turvallisuusmarkkinoilla, ja on Italian tärkein teollinen yritys. Yhtenä kokonaisuutena tammikuusta 2016 lähtien toiminut yritys on jakautunut divisiooniin (Helicopters; Aero-structures; Airborne & Space Systems; Land & Naval Defence Electronics; Defence Systems; Security & Information Systems) ja toimii maailman kilpailluimmilla kansanvälisillä markkinoilla hyödyntäen johtajuuttaan eri teknologialueilla ja tuotteissa. Leonardo-Finmeccanica (LDO) on listattuna Milanon pörssissä, ja 31.12.2015 Finmeccanica saavutti konsernitasolla 13 miljardin euron liikevaihdon. Leonardolla on merkittävä teollinen rooli Italiassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. www.leonardocompany.com

Thales

Thales on maailmanlaajuisesti toimiva teknologinen johtaja ilmailu-, kuljetus-, puolustus- ja turvallisuusmarkkinoilla. Thalesilla on 62 000 työntekijää 56 maassa, ja Thalesin liikevaihto vuonna 2015 oli 14 miljardia euroa. Thales työllistää yli 22 000 insinööriä ja tutkijaa, ja omaa näin yksilöllisen kyvyn suunnitella ja ottaa käyttöön laitteita, järjestelmiä ja palveluja, joiden avulla vastataan kaikkein haastavimpiin turvallisuusvaatimuksiin. Yrityksen poikkeuksellinen kansainvälisyys mahdollistaa työskentelyn asiakkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä ympäri maailman. https://www.thalesgroup.com

Tiedostot
Bittium Oyj lehdistötiedote 22.12.2016 (wkr0006.pdf)