Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2016

Print Print this release
03. Marraskuuta 2016

Bittium on saanut tilauksen Viron puolustusvoimille toimitettavasta taktisen tiedonsiirron järjestelmästä ja siihen liittyvästä integrointityöstä

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 3.11.2016, kello 9.01

Bittium on saanut tilauksen Viron puolustusvoimille toimitettavasta taktisen tiedonsiirron järjestelmästä ja siihen liittyvästä integrointityöstä

Oulu, 3.11.2016 - Bittium on saanut tilauksen Viron puolustusvoimille toimitettavasta taktisen tiedonsiirron järjestelmästä ja siihen liittyvästä integrointityöstä. Toimitettava järjestelmä pohjautuu Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmään ja sisältää myös Bittium Tough VoIP -tuoteperheen tuotteita, mukaan lukien Bittium Tough VoIP Service™ -ohjelmistotuotteen. Tilaus on osa Viron maavoimien IP-tiedonsiirron (Internet Protocol) kehittämiseen ja saatavuuden parantamiseen tähtäävää uudistusta, johon Bittiumilta tilattu järjestelmä integroidaan osana suurempaa kokonaisuutta.

Bittium TAC WIN -järjestelmällä modernisoidaan Viron maavoimien IP-tiedonsiirtoa, parannetaan verkon suorituskykyä ja monipuolistetaan kokonaisjärjestelmän langatonta sekä langallista liitettävyyttä. Bittium Tough VoIP -tuoteperheen tuotteilla päivitetään maavoimien IP-puhepalvelun toteutusta, ja yhdessä Bittium TAC WIN -järjestelmän kanssa Bittium Tough VoIP Service -puhepalveluohjelmistolla saadaan muodostettua taktisen verkon ja sen puhepalvelut saumattomasti integroiva ratkaisu, jolla joukkoja voidaan johtaa kaikkein vaativimmissakin tilanteissa. Järjestelmätoimituksen lisäksi Bittium tekee integrointityötä, jolla mahdollistetaan Bittiumin järjestelmän, Viron maavoimilla jo käytössä olevien järjestelmien ja kolmansilta osapuolilta hankittavien laitteiden saumaton liittäminen samaan järjestelmäkokonaisuuteen.

Tilaukseen liittyvät tuotetoimitukset alkavat vuoden 2016 lopussa.

Tilauksella ei ole merkittävää vaikutusta Bittiumin liikevaihtoon, liiketulokseen tai taloudelliseen asemaan, eikä tilaus muuta yhtiön tänään osavuosikatsauksessaan (tammi-syyskuu 2016) julkistamaa vuotta 2016 koskevaa taloudellista näkymää.

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen, sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen sekä ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan. Lisätietoja Bittium TAC WIN -järjestelmästä ja siihen kuuluvista tuotteista:

https://www.bittium.com/tuotteet_ja_palvelut/defense/bittium_tactical_wireless_ip_network

Bittium Tough VoIP™ -tuoteperhe

Bittium Tough VoIP -tuoteperheen tuotteet mahdollistavat taktiset IP-puhelut ja laajakaistaisen tiedonsiirron vaativissakin olosuhteissa. Tuotteet ovat myös helposti integroitavissa olemassa olevaan IP-infrastruktuuriin. Tuoteperheeseen kuuluva Bittium Tough VoIP Service™ -ohjelmistotuote yhdistää sekä kiinteiden että taktisten langattomien tietoverkkojen käyttäjien väliset puhelut samaan verkkoon, mikä parantaa merkittävästi joukkojen johtamista ja tilannetietoisuuden ylläpitämistä taistelukentän nopeasti muuttuvissa tilanteissa Lisätietoja Bittium Tough VoIP -tuotteista:

https://www.bittium.com/tuotteet_ja_palvelut/defense/bittium_tough_voip

Lisätietoja:

Jari Sankala
Myyntijohtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2015 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com .