Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2016

Print Print this release
03. Marraskuuta 2016

Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 3.11.2016, kello 8.00

Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

Vuoden 2016 tammi-syyskuun palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti, mutta tuotepohjainen liikevaihto oli alhaisempi edellisvuoteen verrattuna

Yhteenveto heinä-syyskuu 2016

 • Liikevaihto kasvoi 26,2 prosenttia 14,1 miljoonaan euroon (11,1 miljoonaa euroa, 3Q 2015).

 • Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 2,2 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa, 3Q 2015) ja palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 11,8 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa, 3Q 2015).

 • Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa, 3Q 2015).

 • Nettokassavirta oli -1,8 miljoonaa euroa (575,5 miljoonaa euroa, 3Q 2015, sisältäen Automotive-liiketoiminnan myyntiin sekä peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat).

 • Osakekohtainen tulos oli 0,032 euroa (0,001 euroa, 3Q 2015).

KONSERNI (MEUR) 7-9/2016 7-9/2015
3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 14,1 11,1
Liikevaihdon muutos-% 26,2 % 11,7 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,9 0,0
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 6,5 % 0,2 %
KÄYTTÖKATE 1,6 0,7
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 105,9 617,5
OMAVARAISUUSASTE (%) 90,1 % 97,9 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,032 0,001

Yhteenveto tammi-syyskuu 2016

 • Liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia 45,2 miljoonaan euroon (liikevaihto 41,6 miljoonaa euroa, 1-9 2015).

 • Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 7,5 miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa euroa, 1-9 2015) ja palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 37,4 miljoonaa euroa (30,1 miljoonaa euroa, 1-9 2015).

 • Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa, 1-9 2015).

 • Nettokassavirta oli -16,9 miljoonaa euroa (574,2 miljoonaa euroa, 1-9 2015, sisältäen Automotive-liiketoiminnan myyntiin sekä peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat).

 • Osakekohtainen tulos oli 0,058 euroa (0,009 euroa, 1-9 2015).

KONSERNI (MEUR) 1-9/2016 1-9/2015 2015
9 kk 9 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 45,2 41,6 56,8
Liikevaihdon muutos-% 8,7 % 13,7 % 7,8 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,6 1,5 2,3
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 3,5 % 3,6 % 4,1 %
KÄYTTÖKATE 3,7 3,2 4,8
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 105,9 617,5 122,8
OMAVARAISUUSASTE (%) 90,1 % 97,9 % 90,5 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,058 0,009 0,020

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 26,2 prosenttia edellisvuodesta ja oli 14,1 miljoonaa euroa. Tästä tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 2,2 miljoonaa euroa, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 11,8 miljoonaa euroa. Palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti erikoisterminaalituotteisiin liittyvien kehityspalveluiden lisääntyneen kysynnän ansiosta. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa. Kassavirta oli -1,8 miljoona euroa, mihin vaikutti lähinnä investoinnit yhtiön rakenteilla olevaan uuteen Oulun toimitilaan.

Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 45,2 miljoonaa euroa kasvaen 8,7 prosenttia edellisvuodesta. Tästä tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 7,5 miljoonaa euroa (16,5 prosenttia liikevaihdosta). Tuotepohjaisen liikevaihdon aleneminen johtui lähinnä vertailukaudella yhdysvaltalaiselle asiakkaalle käynnissä olleen erikoisterminaalituoteprojektin tuotetoimitusten päättymisestä. Palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 37,4 miljoonaa euroa erikoisterminaalituotteisiin liittyvien kehityspalveluiden lisääntyneen kysynnän ansiosta. Liiketulos tammi-syyskuussa kasvoi edellisvuodesta ja oli 1,6 miljoonaa euroa.

Lokakuun alussa Bittium sai tiedon merkittävän asiakasyhteistyön supistumisesta erään kansainvälisen tietoliikenteen verkkolaitevalmistajan kanssa vuoden 2017 kuluessa. Mikäli asiakkaan suunnitellut toimenpiteet toteutuvat täysimääräisinä, toimenpiteillä voi olla negatiivinen vaikutus Bittiumin vuoden 2017 liikevaihtoon ja liiketulokseen. Huolimatta tästä huonosta uutisesta kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille kehittyi positiivisesti vuoden kolmannella neljänneksellä. Android-pohjaisten satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käytettävien mobiililaitteiden kehittäminen Meksikon viestintä- ja liikenneministeriön MEXSAT-järjestelmään on edennyt suunnitelmien mukaisesti, sekä tuotekehityspalveluiden kysyntä IoT-markkinoilla on kehittynyt positiivisesti.

Jatkoimme vuoden kolmannella neljänneksellä tuotekehityspanostuksia omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin tavoitellen kasvua erityisesti kansainvälisiltä puolustus-, mobiililta tietoturva- ja viranomaismarkkinoilta. Tuotekehityspanosten pääpainopiste oli edelleen mobiilille tietoturva- ja viranomaismarkkinoille suunnatuissa tuotteissa. Tietoturvallisen Bittium Tough Mobile™ -LTE-älypuhelimen kehittämistä jatkettiin, ja niiden pilottitoimituksia tehtiin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tuotekehityspanostuksia jatkettiin myös Bittium SafeMove® -tuoteperheen kehittämiseksi ja näitä etäkäyttöratkaisuja esiteltiin terveydenhuollon HETT Show -messuilla Lontoossa. Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan taktisen tiedonsiirron järjestelmää, Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) kehitettiin edelleen ja järjestelmään liittyviä tuotteita toimitettiin myös kolmannen vuosineljänneksen aikana. Viranomaismarkkinoiden ja mobiilin tietoturvamarkkinan kehitys on ollut kuitenkin jonkin verran ennakoitua hitaampaa.

Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti epäorgaanisten kasvumahdollisuuksien kartoittamista ja kuluvan vuoden fokuksemme on kansainvälistymisessä ja kasvun mahdollistamisessa. Langattomuuden lisääntyminen, yhä kasvavat tiedonsiirtomäärät ja tarve turvatulle tiedonsiirrolle luovat kysyntää Bittiumin osaamiselle, tuotteille ja tuotealustoille. Huolimatta lokakuun alussa kerrotun merkittävän asiakasyhteistyön vähentymisestä tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla Bittiumilla on edelleen hyvät mahdollisuudet kasvaa pitkällä aikavälillä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

5.10. Bittium kertoi saaneensa tiedon merkittävän asiakasyhteistyön supistumisesta erään kansainvälisen tietoliikenteen verkkolaitevalmistajan kanssa vuoden 2017 kuluessa. Saadun tiedon mukaan, mikäli asiakkaan suunnitellut toimenpiteet toteutuvat täysimääräisinä, toimenpiteillä voi olla negatiivinen vaikutus Bittiumin vuoden 2017 liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Yhteistyön supistumisella ei ole vaikutuksia julkistettuihin Bittiumin vuoden 2016 näkymiin. Bittium antaa taloudellisen ohjauksen vuodelle 2017 tilinpäätöstiedotteen tammi-joulukuu 2016 julkaisun yhteydessä.

Osana yhtiön strategiatyötä Bittium tulee arvioimaan yhteistyön supistumisen vaikutuksia 1.7.2015 julkistettuihin strategisten linjausten yhteydessä annettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Bittium arvioi tuolloin näitä taloudellisia tavoitteitaan seuraavasti: ”Tavoitteena vuosien 2015 - 2017 aikana on kasvattaa liikevaihtoa vähintään 10 prosenttia vuosittain ja saavuttaa liikevoittotaso 10 prosenttia liikevaihdosta viimeistään vuonna 2017. Bittiumin tavoitteena on, että omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvan liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta vuonna 2017 on selvästi suurempi kuin vuonna 2014, jolloin tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 26,7 prosenttia.”

Vuoden 2016 näkymät

Bittium odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (56,8 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (2,3 miljoonaa euroa vuonna 2015). Aikaisemmin vuoden 2016 liikevoitto-ohjausta ei ole annettu.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän osavuosikatsauksen kappaleessa ”Markkinanäkymät”.

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän osavuosikatsauksen kappaleessa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Bittium järjestää vuoden 2016 tammi-syyskuun osavuosikatsausta koskevan suomenkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 3.11.2016 klo 9.30 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14.

Bittium järjestää myös puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 10.30. Puhelinkokoukseen voi liittyä soittamalla numeroon +44 203 059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Bittium". Tilaisuus on seurattavissa myös suorana audiocast-lähetyksenä yrityksen kotisivujen kautta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat . Puhelinkokouksen kieli on englanti. Audiocast on kuunneltavissa saman päivän iltapäivällä Bittiumin internet-sivustolta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat .

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30-vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2015 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

Taloudellinen kehitys tammi-syyskuussa 2016

Bittiumin tammi-syyskuun 2016 liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia 45,2 miljoonaan euroon (liikevaihto 41,6 miljoonaa euroa, 1-9 2015).

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 7,5 miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa euroa, 1-9 2015), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimien toimituksista sekä muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista. Tuotepohjaisen liikevaihdon aleneminen johtui lähinnä vertailukaudella yhdysvaltalaiselle asiakkaalle käynnissä olleen erikoisterminaalituoteprojektin tuotetoimitusten päättymisestä.

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 37,4 miljoonaa euroa (30,1 miljoonaa euroa, 1-9 2015). Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoille suuntautuvan palveluliiketoiminnan kysynnän laskusta huolimatta palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi erikoisterminaalituotteisiin liittyvien kehityspalveluiden lisääntyneen kysynnän ansiosta.

Liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa, 1-9 2015).

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-9/2016 1-9/2015 2015
9 kk 9 kk 12 kk
   Liikevaihto 45,2 41,6 56,8
   Liikevoitto / -tappio 1,6 1,5 2,3
   Rahoitustuotot ja –kulut 0,5 -0,3 -0,2
   Tulos ennen veroja 2,1 1,2 2,1
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 2,1 1,2 2,3
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 538,4 539,0
KAUDEN TULOS 2,1 539,6 541,3
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,0 539,7 541,5
Kauden tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 2,1 539,6 541,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 2,0 539,7 541,5
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,058 0,009 0,020


 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa, 1-9 2015, sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot).

 • Nettokassavirta oli -16,9 miljoonaa euroa, sisältäen huhtikuussa maksetun osingonjaon ja investoinnit uuteen rakenteilla olevaan Oulun toimitilaan (574,2 miljoonaa euroa, 1-9 2015, sisältäen Automotive-liiketoiminnan myyntiin sekä peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat).

 • Omavaraisuusaste oli 90,1 prosenttia (97,9 prosenttia, 30.9.2015).

 • Nettovelkaantumisaste oli -80,9 prosenttia (-97,9 prosenttia, 30.9.2015).

Vertailu vuosineljänneksittäin

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR 3Q/16 2Q/16 1Q/16 4Q/15 3Q/15
Liikevaihto 14,1 16,4 14,7 15,2 11,1
Liikevoitto /-tappio 0,9 0,8 -0,1 0,8 0,0
Tulos ennen veroja 1,1 1,0 -0,1 0,9 0,1
Katsauskauden tulos 1,1 1,0 -0,1 1,1 0,1
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR ja % 3Q/16 2Q/16 1Q/16 4Q/15 3Q/15
Aasia 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1
0,1 % 2,7 % 0,2 % 0,0 % 0,6 %
Amerikat 2,9 3,2 2,3 2,9 1,0
20,7 % 19,8 % 15,3 % 19,2 % 9,1 %
Eurooppa 11,2 12,7 12,5 12,3 10,1
79,3 % 77,5 % 84,5 % 80,7 % 90,4 %

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja puolustus-, mobiiliin tietoturva- ja viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin. Merkittävin tuotekehityspanostus katsauskaudella on ensisijaisesti ollut vaativille mobiilille tietoturva- ja viranomaismarkkinoille tarkoitettu, tietoturvallinen Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelin. Aktivoiduista tuotekehitysmenoista merkittävä osa koostuu Bittium Tough Mobilen ja siihen liittyvien tietoturvaohjelmistojen jatkokehittämiseen liittyvistä investoinneista.

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT, MEUR 1-9/2016 1-9/2015 2015
9 kk 9 kk 12 kk
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot yhteensä 5,0 5,4 7,3
Aktivoitu taseeseen -0,8 -2,7 -3,4
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 0,2 0,1 0,2
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 4,4 2,8 4,2
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 11,0 % 13,0 % 12,9 %
AKTIVOITUJEN TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOJEN MÄÄRÄ TASEESSA, MEUR 1-9/2016 1-9/2015 2015
9 kk 9 kk 12 kk
Hankintameno kauden alussa 5,6 2,2 2,2
Lisäykset kauden aikana 0,8 2,7 3,4
Liiketoimintojen hankinta 0,3 0,3
Kauden poistot -0,2 -0,1 -0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6,2 5,1 5,6

Liiketoiminnan kehittyminen heinä-syyskuussa 2016

Bittiumin liikevaihto heinä-syyskuussa 2016 kasvoi 26,2 prosenttia 14,1 miljoonaan euroon (11,1 miljoonaa euroa, 3Q 2015). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 2,2 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa, 3Q 2015), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimien toimituksista. Palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 11,8 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa, 3Q 2015). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi erikoisterminaalituotteisiin liittyvien kehityspalveluiden lisääntyneen kysynnän ansiosta. Liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa, 3Q 2015).

Huolimatta tuotekehityspalveluiden kysynnän laskusta tietoliikenteen verkkolaitevalmistajille kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille on kehittynyt positiivisesti vuoden kolmannella neljänneksellä. Toukokuussa 2015 aloitettu tuotekehitysprojekti Meksikon viestintä- ja liikenneministeriön kanssa Android-pohjaisten satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käytettävien mobiililaitteiden kehittämisestä MEXSAT-järjestelmään on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Myös tuotekehityspalveluiden kysyntä IoT-markkinoilla kehittyi positiivisesti.

Bittium jatkoi vuoden kolmannella neljänneksellä tuotekehityspanostuksia omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin tavoitellen kasvua erityisesti kansainvälisiltä puolustus-, mobiililta tietoturva- ja viranomaismarkkinoilta. Tuotekehityspanosten pääpainopiste oli edelleen mobiiliin tietoturva- ja viranomaismarkkinoille suunnatuissa tuotteissa. Tietoturvallisen Bittium Tough Mobile -LTE-älypuhelimen kehittämistä jatkettiin, ja niiden pilottitoimituksia tehtiin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tuotekehityspanostuksia jatkettiin myös Bittium SafeMove® -tuoteperheen kehittämiseksi ja näitä etäkäyttöratkaisuja esiteltiin terveydenhuollon HETT Show -messuilla Lontoossa. Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan taktisen tiedonsiirron järjestelmää, Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN), kehitettiin edelleen ja järjestelmään liittyviä tuotteita toimitettiin myös kolmannen vuosineljänneksen aikana. Viranomaismarkkinoiden ja mobiilin tietoturvamarkkinan kehitys on ollut kuitenkin jonkin verran ennakoitua hitaampaa.

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 1.12.2015 - 31.3.2016 välisenä aikana yhteensä 55.498 uutta osaketta. Merkintähinta, 30.523,90 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaavat osakemäärän lisäykset merkittiin kaupparekisteriin 10.2.2016 ja 14.4.2016. Uudet osakkeet tuottivat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi Nasdaq Helsingissä 11.2.2016 ja 15.4.2016 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Bittium Oyj:n osakemäärä oli 35.693.166 osaketta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008C päättyi 31.3.2016.

Bittium Oyj:n hallitus päätti 22.3.2016 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön osakepalkkioiden maksamista varten yhtiön avainhenkilöille. Osakeannissa annettiin osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöille vastikkeetta enintään 58.000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita palkkio-osakkeita koskevien ehtojen mukaisesti. Osakeannissa palkkionsaajina oli yhdeksän yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Osakeannissa tarjotuista enintään 58.000 osakkeesta merkittiin 37.500 osaketta. Annettavat 37.500 osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 29.3.2016.

27.4.2016 Bittium kertoi nimityksistä johtoryhmässä. DI Sami Kotkajuuri (s. 1967) nimitettiin Bittium Oyj:n liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi 1.5.2016 alkaen. Kotkajuuri on ollut Bittiumin palveluksessa vuodesta 2009. DI Klaus Mäntysaari (s. 1966) nimitettiin Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueen johtajaksi 1.5.2016 alkaen. Mäntysaari on ollut Bittiumin palveluksessa vuodesta 2004. Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueella Bittium tarjoaa tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja langattoman tietoliikenteen markkinoille sekä muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

5.10. Bittium kertoi saaneensa tiedon merkittävän asiakasyhteistyön supistumisesta erään kansainvälisen tietoliikenteen verkkolaitevalmistajan kanssa vuoden 2017 kuluessa. Saadun tiedon mukaan, mikäli asiakkaan suunnitellut toimenpiteet toteutuvat täysimääräisinä, toimenpiteillä voi olla negatiivinen vaikutus Bittiumin vuoden 2017 liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Yhteistyön supistumisella ei ole vaikutuksia julkistettuihin Bittiumin vuoden 2016 näkymiin. Bittium antaa taloudellisen ohjauksen vuodelle 2017 tilinpäätöstiedotteen tammi-joulukuu 2016 julkaisun yhteydessä.

Osana yhtiön strategiatyötä Bittium tulee arvioimaan yhteistyön supistumisen vaikutuksia 1.7.2015 julkistettuihin strategisten linjausten yhteydessä annettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Bittium arvioi tuolloin näitä taloudellisia tavoitteitaan seuraavasti: ”Tavoitteena vuosien 2015 - 2017 aikana on kasvattaa liikevaihtoa vähintään 10 prosenttia vuosittain ja saavuttaa liikevoittotaso 10 prosenttia liikevaihdosta viimeistään vuonna 2017. Bittiumin tavoitteena on, että omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvan liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta vuonna 2017 on selvästi suurempi kuin vuonna 2014, jolloin tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 26,7 prosenttia.”

Vuoden 2016 näkymät

Bittium odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (56,8 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (2,3 miljoonaa euroa vuonna 2015). Aikaisemmin vuoden 2016 liikevoitto-ohjausta ei ole annettu.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän osavuosikatsauksen kappaleessa ”Markkinanäkymät”.

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän osavuosikatsauksen kappaleessa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Markkinanäkymät

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä nopeammalle, laadukkaammalle ja tietoturvalliselle tiedonsiirrolle. Bittium on pitkäaikaisen teknologiaosaamisensa ja langattomien viestintäratkaisujen tuotekehityskokemuksen ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan asiakkailleen räätälöitäviä kokonaisratkaisuja.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää Bittiumin tuotteille ja palveluille vuonna 2016 ja siitä eteenpäin:

 • Langattomassa tietoliikenteessä 4G-teknologia-kehitystyö on vähentynyt merkittävästi, mikä vaikuttaa lähitulevaisuudessa matkapuhelinverkkojen kokonaismarkkinoiden laskemiseen. Teknologian kehittäminen kohti 5G:tä on lähtenyt hyvin käyntiin mikä luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille enenevässä määrin. 5G-kehitystyö on kuitenkin vasta alkamassa, eikä se tule lähivuosina korvaamaan aiempaa 4G-teknologian kehitystyön määrää. Tästä syystä jatkossa tuotekehityspalvelukysynnän verkkolaitevalmistajille odotetaan olevan merkittävästi edellisvuosia alhaisempi.

 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimelle ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja mobiilissa tietoturvamarkkinassa. Tietoisuus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista lisääntyy ja kiinnostuneisuus tietoturvallisista matkaviestimistä kasvaa. Viranomais- ja mobiilin tietoturvamarkkinoiden kehitys on ollut kuitenkin jonkin verran ennakoitua hitaampaa. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.

 • Tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi monilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve tuoda markkinoille vaativaan teollisuuskäyttöön sekä vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle langattomasti luotettavan yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin. Eräs kasvava IoT:n sovellusalue on terveydenhuollon teknologia, jossa mm. potilaiden monitoroinnissa tullaan siirtymään enenevässä määrin langattomiin ratkaisuihin.

 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkeessä olevat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä, mikä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle ja muille Bittiumin IP -pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. Pitkistä puolustusteollisuuden myyntisykleistä johtuen merkittävien kauppojen saavuttaminen vaatii useita vuosia. Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee vuoden 2016 aikana pilottitoimituksia ulkomaisille asiakkaille taktiseen tiedonsiirtoon käytettävästä järjestelmästä.

 • Julkisten langattomien yhteyksien hyödyntäminen kannettavissa laitteissa lisääntyy myös vaativassa ammattikäytössä, kuten julkisten palveluiden alueella. Tämä luo vaatimuksia langattomien yhteyksien helppokäyttöisyydelle ja tietoturvallisuudelle. Bittium SafeMove -tuoteperheen tuotteet lisäävät kannettavien laitteiden helppokäyttöisyyttä ja tietoturvallisuutta vaativassa käytössä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Markkinariskit

Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa esimerkiksi hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa.

Bittiumin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa telekommunikaatioteollisuudessa toimivia yhtiöitä sekä puolustus- ja muita viranomaisia ja heille tuotteita toimittavia yrityksiä, joten Bittium on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille.

Bittium on lokakuussa 2016 saanut tiedon merkittävän asiakasyhteistyön supistumisesta erään kansainvälisen tietoliikenteen verkkolaitevalmistajan kanssa vuoden 2017 kuluessa. Merkittävä osa Bittiumin liikevaihdosta on kertynyt tuotekehityspalveluiden myynnistä kyseiselle tietoliikennelaitevalmistajalle. Yhteistyön supistumisella ei ole vaikutuksia Bittiumin vuoden 2016 näkymiin, mutta mikäli asiakkaan suunnitellut toimenpiteet toteutuvat täysimääräisinä, toimenpiteillä voi olla negatiivinen vaikutus Bittiumin vuoden 2017 liikevaihtoon ja liiketulokseen. Merkittävä osa Bittiumin liikevaihdosta kertyy edelleen tuotteiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä puolustus- ja muille viranomaisille ja heille tuotteita toimittaville yrityksille. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin Bittiumin tulevaisuuden näkymissä sekä liikevaihdon ja liiketuloksen osalta kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen.

Bittium pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee, jolloin yhtiöön vaikuttaisi lähinnä Bittiumin asiakaskuntaan kuuluvien yhtiöiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö yksittäisten asiakassuhteiden kehittymisen sijaan. Tarkempi markkinakatsaus on esitetty tässä osavuosikatsauksessa osiossa "Markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit sekä tuotteiden valmistamisen käynnistämiseen liittyvät riskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten, että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. Bittiumilla on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Bittiumin saama tieto merkittävän asiakasyhteistyön supistumisesta erään kansainvälisen tietoliikenteen verkkolaitevalmistajan kanssa vuoden 2017 kuluessa voi vaikuttaa negatiivisesti Bittiumin vuoden 2017 liikevaihtoon ja tulokseen, mutta se ei vaikuta Bittiumin vuoden 2016 näkymiin. Lisäksi Bittiumin tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Bittiumin tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille.

Eräät Bittiumin liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä, yhtäältä liittyen Bittiumin tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin, ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua Bittiumin ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaan liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa sekä tarvittavien vientilupien myöntämisessä voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn. Yhtiö muutti nimensä Bittium Oyj:ksi 1.7.2015 ja alkoi samalla käyttää uutta tavaramerkkiä. Uuden tavaramerkin rekisteröintiin ja käyttöön voi sisältyä tavanomaisia uuden tavaramerkin käyttöönottoon liittyviä riskejä.

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Bittium rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä Bittiumilla on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Näihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita, mikäli Bittiumin liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin. Eräiden Bittiumin liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisen.

Tase ja rahoitus

30.09.2016 taseen lukuja on verrattu 31.12.2015 taseeseen (miljoonaa euroa).
30.9.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset varat 19,6 14,4
Lyhytaikaiset varat 125,0 145,0
Varat yhteensä 144,6 159,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 116,2 124,6
Oma pääoma yhteensä 129,1 137,6
Pitkäaikaiset velat 2,0 2,0
Lyhytaikaiset velat 13,5 19,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 144,6 159,4
Rahavirrat katsauskaudella: 1-9/2016 1-12/2015
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 3,9 12,2
+/- käyttöpääoman muutos -3,3 -6,2
- korot, verot ja saadut osingot 0,4 -3,9
= liiketoiminnan rahavirta 1,1 2,1
- investointien rahavirta -6,5 579,6
- rahoituksen rahavirta -11,4 -502,2
= kassavarojen muutos -16,9 79,5

Liiketoiminnan rahavirta 2015 sisältää sekä jatkuvat että lopetetut liiketoiminnot.

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,3 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 2,1 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 1,5 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa 31.12.2015). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 90,1 prosenttia (90,5 prosenttia 31.12.2015).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 105,9 miljoonaa euroa (122,8 miljoonaa euroa 31.12.2015).

Bittiumilla on yhteensä 20,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset, jotka ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2016 tammi-syyskuussa keskimäärin 553 henkilöä. Syyskuun lopussa henkilöstön määrä oli 582 (510 henkilöä syyskuun 2015 lopussa). Suurin osa Bittium henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Liputusilmoitukset

Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9§:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

Ilmoitukset johdon liiketoimista

11.8.2016 Ilmoitusvelvollinen: Seppo Laine, muu ylin johto. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimen luonne: luovutus. Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla. Liiketoimen päivämäärä: 8.8.2016. Liiketoimien yhdistetyt tiedot: volyymi 20 000 kappaletta, keskihinta 5,90100 euroa.

22.8.2016 Ilmoitusvelvollinen: Jari Sankala, muu ylin johto. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimen luonne: hankinta. Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla. Liiketoimien päivämäärä: 17.8.2016. Liiketoimien yhdistetyt tiedot: volyymi 2 408 kappaletta, keskihinta 5,90000 euroa.

22.8.2016 Ilmoitusvelvollinen: Jari Sankala, muu ylin johto. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimen luonne: hankinta. Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla. Liiketoimien päivämäärä 19.8.2016. Liiketoimien yhdistetyt tiedot: volyymi 15 092, yksikköhinta 6,020000.

22.9.2016 Ilmoitusvelvollinen: Erkki Veikkolainen, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 19.9.2016. Liiketoimien yhdistetyt tiedot: volyymi 2 400 kappaletta, yksikköhinta 6,79253 euroa.

22.9.2016 Ilmoitusvelvollinen: Staffan Simberg, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 19.9.2016. Liiketoimien yhdistetyt tiedot: volyymi 1 371 kappaletta, yksikköhinta 6,79248 euroa.

22.9.2016 Ilmoitusvelvollinen: Seppo Mäkinen, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 19.9.2016. Liiketoimien yhdistetyt tiedot: volyymi 1 371 kappaletta, yksikköhinta 6,79247 euroa.

22.9.2016 Ilmoitusvelvollinen: Juha Putkiranta, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 19.9.2016. Liiketoimien yhdistetyt tiedot: volyymi 1 371 kappaletta, yksikköhinta 6,79243euroa.

22.9.2016 Ilmoitusvelvollinen: Kirsi Komi, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 19.9.2016. Liiketoimien yhdistetyt tiedot: volyymi 1 371 kappaletta, yksikköhinta 6,79238 euroa.


Oulussa, 3.11.2016

Bittium Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen

Toimitusjohtaja

Puh. 040 344 5466

Pekka Kunnari

Talousjohtaja

Puh. 040 344 2229

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium Oyj tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-syyskuu 2016

(Tilintarkastamaton)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Jatkuvat toiminnot 9 kk 9 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 45,2 41,6 56,8
Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 1,0 1,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 0,2 0,1 0,2
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3,3 -4,6 -5,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -25,4 -21,9 -30,3
Poistot -2,1 -1,7 -2,5
Liiketoiminnan muut kulut -14,3 -13,0 -17,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1,6 1,5 2,3
Rahoituskulut (netto) 0,5 -0,3 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA 2,1 1,2 2,1
Tuloverot 0,0 -0,0 0,2
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 2,1 1,2 2,3
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 538,4 539,0
KAUDEN TULOS 2,1 539,6 541,3
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -0,1 0,1 0,1
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,1 0,1 0,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,0 539,7 541,5
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 2,1 539,6 541,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 2,0 539,7 541,5
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,058 0,009 0,020
  Laimennettu 0,009 0,020
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 4,075 4,687
  Laimennettu 4,069 4,685
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,058 4,084 4,708
  Laimennettu 4,078 4,706
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 35 662 132 121 114 983
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 132 322 115 037
KONSERNITASE (MEUR) 30.09.2016 30.09.2015 31.12.2015
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,9 3,8 4,1
  Liikearvo 1,4 1,4 1,4
  Muut aineettomat hyödykkeet 8,0 7,2 7,6
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,2 0,9 1,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 19,6 13,5 14,4
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 3,0 1,4 2,2
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 16,1 15,1 20,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 66,8 65,8 66,1
  Rahavarat 39,2 551,7 56,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 125,0 634,0 145,0
VARAT YHTEENSÄ 144,6 647,5 159,4
OMAT PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluvat oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,0 25,9 25,9
  Muuntoerot 1,1 1,2 1,2
  Kertyneet voittovarat 89,1 589,3 97,5
Oma pääoma yhteensä 129,1 629,3 137,6
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,1 0,1 0,1
  Varaukset 1,1 1,2 1,1
  Korolliset velat 0,7 0,7 0,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,0 2,0 2,0
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 11,4 13,5 17,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
  Varaukset 1,3 2,0 1,2
  Lyhytaikaiset korolliset velat 0,8 0,7 0,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 13,5 16,2 19,8
Velat yhteensä 15,5 18,2 21,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 144,6 647,5 159,4
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
9 kk 9 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 2,1 1,2 2,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 538,4 539,0
Suoriteperusteisten erien oikaisu 1,9 -528,8 -529,1
Käyttöpääoman muutokset -3,3 -4,8 -6,2
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,3 -1,3 -1,6
Saadut korot liiketoiminnasta 0,7 0,3 0,9
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot 0,0 -3,2 -3,2
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 1,1 1,8 2,1
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 588,2 588,2
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1,0 -1,8 -1,8
Investoinnit aineellisen käyttöomaisuushyödykkeisiin -4,6 -2,0 -2,5
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,0 -3,7 -4,3
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,1
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -6,5 580,8 579,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Toteutetut osakeoptiot 0,0 0,8 0,8
Lainojen nostot 14,6 14,6
Lainojen takaisinmaksut -0,1 -17,5 -17,5
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,6 -1,1 -1,3
Maksetut osingot -10,7 -5,3 -5,3
Omien osakkeiden osto ml. järjestelykulut -493,5
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -11,4 -8,4 -502,2
RAHAVAROJEN MUUTOS -16,9 574,2 79,5
Rahavarat tilikauden alussa 122,8 43,3 43,3
Rahavarat tilikauden lopussa 105,9 617,5 122,8
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien osuus
F = Oma pääoma yhteensä
A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2015 12,9 25,1 1,5 53,8 93,4
Laaja tulos
  Kauden tulos 539,6 539,6
  Muuntoerot 0,1 0,1
Kauden laaja tulos yhteensä 0,1 539,6 539,7
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -5,3 -5,3
  Toteutetut osakeoptiot 0,8 0,8
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,8 -5,2 -4,4
Muut erät -0,5 1,1 0,6
Oma pääoma 30.9.2015 12,9 25,9 1,2 589,3 629,3
A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2016 12,9 25,9 1,2 97,5 137,6
Laaja tulos
  Kauden tulos 2,1 2,1
  Muuntoerot -0,1 -0,1
Kauden laaja tulos yhteensä -0,1 2,1 2,0
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -10,7 -10,7
  Toteutetut osakeoptiot 0,0 0,0
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,2 0,2
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 -10,5 -10,4
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 30.9.2016 12,9 26,0 1,1 89,1 129,1

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET:

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Bittium Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2015 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2016 voimaan tulleita Bittium Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

Bittium Oyj:llä ei ole IFRS 8:n mukaan raportoitavia segmenttejä.

MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT (MEUR) 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
9 kk 9 kk 12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 36,3 36,0 48,3
  Amerikat 8,4 5,4 8,3
  Aasia 0,5 0,2 0,2
Liikevaihto yhteensä 45,2 41,6 56,8
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
9 kk 9 kk 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset, jatkuvat toiminnot 1,0 1,3 1,6
TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR) 7-9/2016 4-6/2016 1-3/2016 10-12/2015 7-9/2015
Jatkuvat toiminnot 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 14,1 16,4 14,7 15,2 11,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -0,9 -1,5 -0,9 -0,9 -0,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -7,7 -8,8 -8,9 -8,4 -6,5
Poistot -0,7 -0,7 -0,7 -0,8 -0,6
Liiketoiminnan muut kulut -4,3 -5,2 -4,8 -4,8 -3,6
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,9 0,8 -0,1 0,8 0,0
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1
TULOS ENNEN VEROJA 1,1 1,0 -0,1 0,9 0,1
Tuloverot 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 1,1 1,0 -0,1 1,1 0,1
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,6 534,6
KAUDEN TULOS 1,1 1,0 -0,1 1,7 534,7
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,0 -0,0 -0,1 0,0 -0,7
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,1 1,0 -0,2 1,7 534,0
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,1 1,0 -0,1 1,7 534,7
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,1 1,0 -0,2 1,7 534,0
KONSERNITASE (MEUR) 30.09.2016 30.06.2016 31.03.2016 31.12.2015 30.09.2015
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,9 6,9 5,2 4,1 3,8
  Liikearvo 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
  Muut aineettomat hyödykkeet 8,0 8,0 7,7 7,6 7,2
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 19,6 17,6 15,6 14,4 13,5
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 3,0 2,3 1,9 2,2 1,4
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 16,1 19,4 13,4 20,0 15,1
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut     rahoitusvarat 66,8 66,5 66,2 66,1 65,8
  Rahavarat 39,2 41,2 59,8 56,8 551,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 125,0 129,4 141,3 145,0 634,0
VARAT YHTEENSÄ 144,6 147,0 156,9 159,4 647,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,0 26,0 26,0 25,9 25,9
  Muuntoerot 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
  Kertyneet voittovarat 89,1 88,0 97,7 97,5 589,3
  Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 129,1 128,0 137,7 137,6 629,3
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Varaukset 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
  Korolliset velat 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7
  Muut pitkäaikaiset korottomat velat 0,1 0,1 0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 11,4 15,0 15,4 17,9 13,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,0 0,0
  Varaukset 1,3 1,1 1,0 1,2 2,0
  Lyhytaikaiset korolliset velat 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 13,5 16,9 17,1 19,8 16,2
Velat yhteensä 15,5 19,0 19,2 21,8 18,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 144,6 147,0 156,9 159,4 647,5
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT 7-9/2016 4-6/2016 1-3/2016 10-12/2015 7-9/2015
3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
Liiketoiminnan nettorahavirta 1,0 -4,9 5,0 0,3 3,1
Investointien nettorahavirta -2,6 -2,5 -1,5 -1,2 587,4
Rahoituksen nettorahavirta -0,2 -10,9 -0,2 -493,8 -14,9
Rahavarojen muutos -1,8 -18,3 3,2 -494,7 575,5
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
9 kk 9 kk 12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 45,2 41,6 56,8
Liikevoitto (-tappio) 1,6 1,5 2,3
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 3,5 3,6 4,1
Kauden tulos ennen veroja 2,1 1,2 2,1
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 4,5 2,9 3,7
Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista 2,1 1,2 2,3
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) -104,4 -616,1 -121,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -80,9 -97,9 -88,2
Omavaraisuusaste, % 90,1 97,9 90,5
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 7,3 6,3 7,4
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 553 510 511
Henkilöstön määrä kauden lopussa 582 510 517
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ (1 000 kpl) 30.09.2016 30.09.2015 31.12.2015
Kauden lopussa 35 693 132 818 35 600
Keskimäärin kauden aikana 35 662 132 121 114 983
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 132 322 115 037
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR) 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
9 kk 9 kk 12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
Laimentamaton 0,058 0,009 0,020
  Laimennettu 0,009 0,020
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 4,075 4,687
  Laimennettu 4,069 4,685
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,058 4,084 4,708
  Laimennettu 4,078 4,706
Oma pääoma *) / osake 3,62 4,74 3,86
*) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
9 kk 9 kk 12 kk
Ylin kurssi 7,40 5,30 7,80
Alin kurssi 5,15 3,27 3,27
Keskikurssi 6,09 4,52 4,92
Päätöskurssi 6,79 5,02 7,01
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 242,4 666,7 249,6
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 102,6 281,0 837,1
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 16 837 62 218 169 993
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 47,2 47,1 147,8
VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.09.2016 30.09.2015 31.12.2015
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 3,0 3,0 3,0
Takaukset 3,7 3,6 3,7
Vuokravastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,2 2,3 2,3
  Myöhemmin erääntyvät 0,7 2,5 2,3
Sopimusvastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,4 2,3 2,2
  Myöhemmin erääntyvät 0,2 0,4 0,4
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat yhteismäärältään 0,1 0,0 0,0
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 30.09.2016 30.09.2015 31.12.2015
Termiinit
  Käypä arvo -0,0 0,0 0,1
  Kohde-etuuden arvo 3,0 0,0 2,5
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,0
  Kohde-etuuden arvo 4,0
Myydyt valuuttaoptiot
  Käypä arvo -0,1
  Kohde-etuuden arvo 8,0

Tiedostot
Bittium Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016 (wkr0006.pdf)