Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2016

Print Print this release
13. Kesäkuuta 2016

Bittium ja Leonardo-Finmeccanica demonstroivat Euroopan ensimmäistä sotilasyhteisoperaatioihin tarkoitettua eri radioalustoilla toimivaa teknologiaa

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 13.6.2016, kello 18:00

Bittium ja Leonardo-Finmeccanica demonstroivat Euroopan ensimmäistä sotilasyhteisoperaatioihin tarkoitettua eri radioalustoilla toimivaa teknologiaa

Oulu, 13.6.2016 - Modernien taktisten kommunikaatiojärjestelmien ja luotettavien sekä turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen toimittaja Bittium, sekä kansainvälinen huipputeknologisia turvallisuusratkaisuja tarjoava Leonardo-Finmeccanica demonstroivat kuinka Euroopan eri maiden maavoimat voivat kommunikoida toistensa kanssa maiden välisissä sotilasoperaatioissa yhteisen radioaaltomuodon välityksellä riippumatta siitä mitä radioalustaa kukin käyttää. Demonstraatiossa yritykset näyttävät kuinka eurooppalainen ESSOR-hanke (European Secure Software defined Radio) on mahdollistanut molempien yritysten eri järjestelmien saumattoman yhteentoimivuuden. Demonstraatio on nähtävillä Pariisissa, Ranskassa 13.–17.kesäkuuta järjestettävillä puolustusalan Eurosatory-messuilla, Leonardon ulkoalueella sijaitsevalla osastolla D501.

Molemmat järjestelmät hyödyntävät eurooppalaista High Data Rate Waveform -radioaaltomuotoa (HDRWF), joka on kehitetty ESSOR-hankkeessa mahdollistamaan paremman yhteistoiminnan maiden välisissä sotilasoperaatioissa. Demonstraatiossa Leonardon Swave SDR -taktinen radio (Software Defined Radio) ja Bittiumin Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmä muodostavat verkon, jossa videokuvan välittäminen tuo esille sekä ESSOR HDRWF -aaltomuodon että molempien järjestelmien kyvykkyydet. Bittium TAC WIN -järjestelmä on tällä hetkellä laajamittaisessa käytössä Suomen Puolustusvoimilla ja se mahdollistaa nopean ja automaattisen laajakaistaisen langattoman IP-verkon (Internet Protocol) muodostamisen taistelukentälle. Verkko on yhteensopiva olemassa olevien kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Leonardon Swave SDR on 4-kanavainen ajoneuvoradio, jossa voi käyttää eri aaltomuotoja välillä 4 MHz - 2 GHz.

”Olemme iloisia saadessamme tehdä yhteistyötä Leonardon kanssa ESSOR-demonstraatiossa ja ylpeitä saadessamme olla osa ESSOR-yhteisöä. ESSOR-hankeessa on onnistuttu saavuttamaan sille asetetut tavoitteet ja Eurosatory on täydellinen paikka esitellä hankkeen tuloksia koko puolustusalan yhteisölle. Meidän TAC WIN -järjestelmän ja Leonardon Swave SDR -taktisen radion toimiminen samassa verkossa demonstroi erinomaisesti ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodon portattavuutta eri ohjelmistoradioalustoihin”, toteaa Bittiumin Defense -tuote- ja palvelualueesta vastaava johtaja Harri Romppainen. 

”ESSOR on tärkeä hanke, joka mahdollistaa eurooppalaisten sotajoukkojen tiiviimmän yhteistyön ja siten myös tehokkaamman toiminnan yhteisoperaatioissa. Kykyä toimia yhteisellä aaltomuodolla eri radioalustoilla ei ole ennen ollut ja olemme ylpeitä saadessamme demonstroida tätä kyvykkyyttä Eurosatoryssa yhdessä Bittiumin kanssa”, kommentoi Leonardo-Finmeccanican Land & Naval Defense Electronics -osaston toimitusjohtaja Lorenzo Mariani.

Sekä Bittium että Leonardo ovat olleet mukana ESSOR-hankkeessa vuodesta 2009 lähtien, jolloin hanke alkoi. Hankkeen tavoitteena on kehittää eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa ja siten parantaa yhteistoimintakykyä maiden välisissä operaatioissa. Hanke toimii Euroopan puolustusviraston alaisuudessa ja hanketta rahoittavat Italian, Espanjan, Italian, Puolan, Suomen, Ranskan ja Ruotsin valtiot. Osallistuvien maiden teollisuutta edustavien osapuolten konsortiota johtaa Alliance for ESSOR (a4ESSOR S.A.S) -allianssi, jolle vastuun on antanut OCCAR-organisaatio (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement). Bittiumin ja Leonardon lisäksi muut yritykset hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, joka saatettiin onnistuneesti loppuun vuonna 2015, olivat Indra Espanjasta, Radmor Puolasta, Saab Ruotsista ja Thales Ranskasta. Eurooppalaisen HDRWF -radioaaltomuodon lisäksi hankkeessa on tuotettu eurooppalainen ohjelmistoradioarkkitehtuurimäärittely. Hankkeen toisesta vaiheesta neuvotellaan parhaillaan osapuolten kesken, ja toisen vaiheen tärkeimpänä tavoitteena on ESSOR-järjestelmän operatiivisen suorituskyvyn saavuttaminen.

Lisätietoja:

Bittium Oyj
Jari Sankala, myyntijohtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense@bittium.com

Leonardo-Finmeccanica
Flavia Negretti, lehdistösuhteet
Puh. +39 334 6378422
Email: flavia.negretti@leonardocompany.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2015 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com

Bittium Tactical Wireless IP Network™:

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen, sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen sekä ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Leonardo-Finmeccanica:

Leonardo-Finmeccanica on maailman kymmenen johtavan yrityksen joukossa ilmailu-, puolustus- ja turvallisuusmarkkinoilla, ja on Italian tärkein teollinen yritys. Yhtenä kokonaisuutena tammikuusta 2016 lähtien toiminut yritys on jakautunut osastoihin (Helicopters; Aero-structures; Airborne & Space Systems; Land & Naval Defence Electronics; Defence Systems; Security & Information Systems) ja toimii maailman kilpailluimmilla kansanvälisillä markkinoilla hyödyntäen johtajuuttaan eri teknologialueilla ja tuotteissa. Leonardo-Finmeccanica (LDO) on listattuna Milanon pörssissä, ja 31.12.2015 Finmeccanica saavutti konsernitasolla 13 miljardin euron liikevaihdon. Leonardolla on merkittävä teollinen rooli Italiassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Leonardo Swave SDR -radioratkaisut:

Leonardo on yksi ensimmäisistä yrityksistä maailmassa, joka on investoinut ohjelmistoradioteknologiaan, kehittäen järjestelmiä jo 2000-luvun alusta lähtien. Tämän johdosta saatavilla on kattava valikoima Swave-tuoteperheen tuotteita, mukaan lukien taktiset käsiradio-, kannettavat ja ajoneuvoradiojärjestelmät. Nämä tuotteet hyödyntävät laajaa valikoimaa aaltomuotosovelluksia ja kattavat kaikki asiakkaan potentiaaliset operatiiviset tarpeet.