Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2016

Print Print this release
27. Huhtikuuta 2016

Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 27.4.2016, kello 8.00

Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Vuoden 2016 tammi-maaliskuun palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti ja tuotepohjainen liikevaihto oli alhaisempi edellisvuoteen verrattuna

Yhteenveto tammi-maaliskuu 2016

 • Liikevaihto oli 14,7 miljoonaa euroa, joka oli 2,6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2015 tammi-maaliskuussa (15,1 miljoonaa euroa).

 • Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 2,4 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa, 1Q 2015) ja palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 12,2 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa, 1Q 2015).

 • Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa, 1Q 2015).

 • Nettokassavirta oli 3,2 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa, 1Q 2015, sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot).

 • Osakekohtainen tulos oli -0,002 euroa (0,003 euroa, 1Q 2015).

 • Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Bittiumin osakemäärä lisääntyi yhteensä 5.000 uudella osakkeella 2008C-optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja oli tämän jälkeen 35.605.168.

 • Bittiumin hallitus päätti 22.3.2016 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Bittiumin osakepalkkioiden maksamista varten yhtiön avainhenkilöille. Osakeannissa tarjotuista enintään 58.000 osakkeesta merkittiin 37.500 osaketta. Annetut osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 29.3.2016. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Bittium Oyj:n osakemäärä oli 35.642.668 osaketta.

KONSERNI (MEUR) 1-3/2016 1-3/2015
3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 14,7 15,1
Liikevaihdon muutos-% -2,6 % 6,7 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -0,1 0,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta -0,8 % 3,2 %
KÄYTTÖKATE 0,6 1,1
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 126,0 50,6
OMAVARAISUUSASTE (%) 90,5 % 65,0 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) -0,002 0,003

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,7 miljoonaa euroa, joka aleni 2,6 prosenttia edellisvuodesta. Tästä tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 2,4 miljoonaa euroa, mikä oli tuotetoimitusten ajoittumiseen liittyvistä syistä vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 12,2 miljoonaa euroa. Palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti erikoisterminaalituotteisiin liittyvien kehityspalveluiden lisääntyneen kysynnän ansiosta. Ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa. Kassavirta oli 3,2 miljoona euroa positiivinen.

Jatkoimme tuotekehityspanostuksia omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin tavoitellen kasvua erityisesti kansainvälisiltä puolustus-, tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoilta. Tuotekehityspanosten pääpainopiste oli edelleen tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille suunnatun tietoturvallisen Bittium Tough Mobile™ -LTE-älypuhelimen jatkokehittämisessä. Bittium Tough Mobile ja sen hallinta- ja VPN-salausjärjestelmä, Bittium Secure Suite™, ovat herättäneet runsaasti mielenkiintoa turvallisuus- ja viranomaismarkkinoilla. Jatkoimme niiden pilottitoimituksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Olemme aktiivisesti etsineet ja löytäneet sopivia jälleenmyyjiä ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat ottaneet Tough Mobilen osaksi omaa tuoteportfoliota ja ratkaisuaan asiakkaillensa. Tough Mobilen myynnin viranomaisille odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.

Toukokuussa 2015 Meksikon viestintä- ja liikenneministeriön kanssa aloitettu tuotekehitysprojekti Android-pohjaisten satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käytettävien mobiililaitteiden kehittämisestä MEXSAT-järjestelmään on jatkunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suunnitelmien mukaisesti.

Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan taktisen tiedonsiirron järjestelmän, Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN), kehittäminen jatkui. Järjestelmään liittyviä tuotetoimituksia jatkettiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, jolloin myös saimme Puolustusvoimilta tilauksen langattoman runkoverkon uuden ohjelmistoversion tuotekehityksestä. Jatkoimme myös puolustusmarkkinoille suunnatun tuoteportfoliomme vientiponnisteluja kansainvälisille markkinoille ja saimme ensimmäisen pienen tilauksen TAC WIN -järjestelmästä Aasiaan. Pitkistä puolustusteollisuuden myyntisykleistä johtuen merkittävien kauppojen saavuttaminen vaatii useita vuosia.

Kuluvan vuoden fokuksemme on kansainvälistymisessä ja kasvun mahdollistamisessa. Tulemme investoimaan liiketoiminnan kehittämiseen ja yhtiön pitkän aikavälin kasvun rakentamiseen. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti epäorgaanisten kasvumahdollisuuksien kartoittamista. Langattomuuden lisääntyminen, yhä kasvavat tiedonsiirtomäärät ja tarve turvatulle tiedonsiirrolle luovat kysyntää Bittiumin osaamiselle, tuotteille ja tuotealustoille ja yhtiöllä onkin hyvät edellytykset jatkaa kasvua myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2016 näkymät

Bittium odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (56,8 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liiketuloksen kehittymiseen liittyy tällä hetkellä useita epävarmuuksia, mistä syystä yhtiö on päättänyt olla antamatta arviota liiketuloksen kehittymisestä. Tällaisia epävarmuuksia ovat mahdolliset kertaluonteiset investoinnit pitkän aikavälin kasvun rakentamiseksi sekä liiketuloksen merkittävät vaihtelut vuosineljännesten välillä tuoteliiketoiminnan tuotetoimitusten ajoittumisen vuoksi.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän osavuosikatsauksen kappaleessa ”Markkinanäkymät”.

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2015 osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Bittium järjestää vuoden 2016 ensimmäistä osavuosikatsausta koskevan suomenkielisen tiedotustilaisuuden keskiviikkona 27.4.2016 klo 9.30 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Tapahtumatalo Bankissa, osoitteessa Unioninkatu 20.

Bittium järjestää myös puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 10.30. Puhelinkokoukseen voi liittyä soittamalla numeroon +44 203 059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Bittium". Tilaisuus on seurattavissa myös suorana audiocast-lähetyksenä yrityksen kotisivujen kautta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat . Puhelinkokouksen kieli on englanti.

Audiocast on kuunneltavissa saman päivän iltapäivällä Bittiumin internet-sivustolta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat .

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30-vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2015 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

 

Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2016

Bittiumin tammi-maaliskuun 2016 liikevaihto aleni 2,6 prosenttia 14,7 miljoonaan euroon (liikevaihto 15,1 miljoonaa euroa, 1Q 2015).

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 2,4 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa, 1Q 2015), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja lisäksi muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista. Tuotepohjaisen liikevaihdon aleneminen johtui vertailukaudella yhdysvaltalaiselle asiakkaalle käynnissä olleen erikoisterminaalituoteprojektin tuotetoimitusten päättymisestä.

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 12,2 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa, 1Q 2015). Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoille suuntautuvan palveluliiketoiminnan kysynnän laskusta huolimatta palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi erikoisterminaalituotteisiin liittyvien kehityspalveluiden lisääntyneen kysynnän ansiosta.

Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa, 1Q 2015).

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-3/2016 1-3/2015
3 kk 3 kk
   Liikevaihto 14,7 15,1
   Liikevoitto / -tappio -0,1 0,5
   Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,1
   Tulos ennen veroja -0,1 0,4
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -0,1 0,4
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 1,5
KAUDEN TULOS -0,1 1,8
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,2 3,1
Kauden tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille -0,1 1,8
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille -0,2 3,1
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR -0,002 0,003
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 5,0 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa, Q1 2015, sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot).

 • Nettokassavirta oli 3,2 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa, Q1 2015, sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot).

 • Omavaraisuusaste oli 90,5 prosenttia (65,0 prosenttia, 31.3.2015).

 • Nettovelkaantumisaste oli –90,4 prosenttia (-43,2 prosenttia, 31.3.2015).

Vertailu vuosineljänneksittäin

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR 1Q/16 4Q/15 3Q/15 2Q/15 1Q/15
Liikevaihto 14,7 15,2 11,1 15,3 15,1
Liikevoitto /-tappio -0,1 0,8 0,0 1,0 0,5
Tulos ennen veroja -0,1 0,9 0,1 0,8 0,4
Katsauskauden tulos -0,1 1,1 0,1 0,8 0,4
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR ja % 1Q/16 4Q/15 3Q/15 2Q/15 1Q/15
Aasia 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
0,2 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,2 %
Amerikat 2,3 2,9 1,0 2,2 2,1
15,3 % 19,2 % 9,1 % 14,6 % 14,2 %
Eurooppa 12,5 12,3 10,1 13,0 13,0
84,5 % 80,7 % 90,4 % 84,9 % 85,6 %

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja puolustus- ja viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin. Merkittävin tuotekehityspanostus on ensisijaisesti ollut vaativille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille tarkoitettu, korotetun tietoturvallissuustason sisältävä Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelin. Aktivoiduista tuotekehitysmenoista merkittävä osa koostuu Bittium Tough Mobilen ja siihen liittyvien tietoturvaohjelmistojen jatkokehittämiseen liittyvistä investoinneista.

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT, MEUR 1-3/2016 1-3/2015
3 kk 3 kk
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot yhteensä 1,6 2,0
Aktivoitu taseeseen 0,3 1,0
Kauden poistot tuotekehitysaktiivasta 0,1 0,1
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 1,4 1,1
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 10,7 % 13,3 %
AKTIVOITUJEN TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOJEN MÄÄRÄ TASEESSA, MEUR 1-3/2016 1-3/2015
3 kk 3 kk
Hankintameno kauden alussa 5,6 2,2
Lisäykset kauden aikana 0,3 1,0
Liiketoimintojen hankinta 0,3
Kauden poistot -0,1 -0,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 5,8 3,4

Liiketoiminnan kehittyminen tammi-maaliskuussa 2016

Kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille on kehittynyt positiivisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toukokuussa 2015 aloitettu tuotekehitysprojekti Meksikon viestintä- ja liikenneministeriön kanssa Android-pohjaisten satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käytettävien mobiililaitteiden kehittämisestä MEXSAT-järjestelmään on jatkunut suunnitelmien mukaisesti.

Bittium jatkoi tuotekehityspanostuksia omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin tavoitellen kasvua erityisesti kansainvälisiltä puolustus-, tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoilta. Yhtiö esitteli helmikuussa Barcelonassa Mobile World Congress 2016 -messuilla Bittium Tough Mobile -LTE-älypuhelinta sekä siihen kuuluvaa laitehallinta- ja salausohjelmistoa sekä VPN-salausjärjestelmää.  Bittium Tough Mobile ja sen hallinta- ja VPN-salausjärjestelmä Bittium Secure Suite™ ovat herättäneet runsaasti mielenkiintoa turvallisuus- ja viranomaismarkkinoilla. Niiden pilottitoimitukset jatkuivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Bittium on aktiivisesti etsinyt ja löytänytkin sopivia jälleenmyyjiä ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat ottaneet Tough Mobilen osaksi omaa tuoteportfoliotaan ja ratkaisuaan asiakkaillensa. Tough Mobilen myynnin viranomaisille odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.

Bittium esitteli tietoturvallisia ja helppokäyttöisiä Bittium SafeMove -etäkäyttöratkaisujaan terveydenhuollon johtoasemassa toimiville henkilöille suunnatussa Long-Term Conditions 2016 – konferenssissa, joka järjestettiin QUEII Centressä Lontoossa tammikuussa. SafeMove VPN-salausohjelmistoa hyödynnetään myös yhteyksien suojaamiseen Bittiumin teollisen internetin (IoT) palveluissa ja ratkaisuissa. IoT-ratkaisuja ja kehityspalveluja esiteltiin Wearable Technology Show 2016 – messuilla ExCeLissä Lontoossa maaliskuussa.

Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan taktisen tiedonsiirron järjestelmän, Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN), kehittäminen jatkui. Järjestelmään liittyviä tuotetoimituksia on jatkettu ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja Bittium sai Puolustusvoimilta tilauksen langattoman runkoverkon uuden ohjelmistoversion tuotekehityksestä. Kehitystyön keskeisimpänä tavoitteena on jatkaa järjestelmän aaltomuodon ja siihen liittyvän radioalustan suorituskyvyn, tiedonsiirtokapasiteetin ja taistelunkestävyyden kehittämistä. Tilaus on arvoltaan 2,8 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta), eikä sillä ole merkittävää vaikutusta yhtiön liikevaihtoon, liiketulokseen tai taloudelliseen asemaan, eikä se muuta vuotta 2016 koskevaa taloudellista näkymää. Bittium jatkoi myös puolustusmarkkinoille suunnatun tuoteportfolion vientiponnisteluja kansainvälisille markkinoille ja sai ensimmäisen pienen tilauksen TAC WIN -järjestelmästä Aasiaan.

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 1.12.2015 - 26.1.2016 välisenä aikana yhteensä 5.000 uutta osaketta. Merkintähinta, 2.750,00 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaavat osakemäärän lisäykset merkittiin kaupparekisteriin 10.2.2016. Uudet osakkeet tuottivat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi Nasdaq Helsingissä 11.2.2016 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Bittium Oyj:n osakemäärä oli 35.605.168 osaketta.

Bittium Oyj:n hallitus päätti 22.3.2016 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön osakepalkkioiden maksamista varten yhtiön avainhenkilöille. Osakeannissa annettiin osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöille vastikkeetta enintään 58.000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita palkkio-osakkeita koskevien ehtojen mukaisesti. Osakeannissa palkkionsaajina oli yhdeksän yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Osakeannissa tarjotuista enintään 58.000 osakkeesta merkittiin 37.500 osaketta. Annettavat 37.500 osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 29.3.2016. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Bittium Oyj:n osakemäärä 31.3.2016 oli 35.642.668 osaketta.

Vuoden 2016 näkymät

Bittium odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (56,8 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liiketuloksen kehittymiseen liittyy tällä hetkellä useita epävarmuuksia, mistä syystä yhtiö on päättänyt olla antamatta arviota liiketuloksen kehittymisestä. Tällaisia epävarmuuksia ovat mahdolliset kertaluonteiset investoinnit pitkän aikavälin kasvun rakentamiseksi sekä liiketuloksen merkittävät vaihtelut vuosineljännesten välillä tuoteliiketoiminnan tuotetoimitusten ajoittumisen vuoksi.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän osavuosikatsauksen kappaleessa ”Markkinanäkymät”.

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2015 osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Markkinanäkymät

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä nopeammalle, laadukkaammalle ja tietoturvalliselle tiedonsiirrolle. Bittium on pitkäaikaisen teknologiaosaamisensa ja langattomien viestintäratkaisujen tuotekehityskokemuksen ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan asiakkailleen räätälöitäviä kokonaisratkaisuja.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää Bittiumin tuotteille ja palveluille vuonna 2016 ja siitä eteenpäin:

 • Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönoton eteneminen maailmalla luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Myös tiedonsiirtomäärien lisääntyminen luo tarvetta pienemmille tukiasemille, jotka kasvattavat verkkojen tiedonsiirtokykyä. Tietoliikenteen verkkolaitevalmistajien yleiset kustannussäästöpaineet näkyvät edelleen tuotekehityspalveluiden kysynnässä, lähinnä koventuneena hintapaineena. Vaikka Bittiumin tuotekehityspalveluiden tarjonta näille markkinoille uskotaan olevan erittäin kilpailukykyistä, niiden kysynnän odotetaan laskevan hieman vuoden 2016 aikana.

 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimelle ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja tietoturvapuhelinmarkkinassa. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.

 • Tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi monilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve tuoda markkinoille vaativaan teollisuuskäyttöön sekä vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle langattomasti luotettavan yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin.

 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkuvat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä, mikä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle ja muille Bittiumin IP -pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. Pitkistä puolustusteollisuuden myyntisykleistä johtuen merkittävien kauppojen saavuttaminen vaatii useita vuosia. Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee vuoden 2016 aikana pilottitoimituksia ulkomaisille asiakkaille taktiseen tiedonsiirtoon käytettävästä järjestelmästä.

 • Julkisten langattomien yhteyksien hyödyntäminen kannettavissa laitteissa lisääntyy myös vaativassa ammattikäytössä, kuten julkisten palveluiden alueella. Tämä luo vaatimuksia langattomien yhteyksien helppokäyttöisyydelle ja tietoturvallisuudelle. Bittium SafeMove -tuoteperheen tuotteet lisäävät kannettavien laitteiden helppokäyttöisyyttä ja tietoturvallisuutta vaativassa käytössä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2015. Lisätietoja Bittiumia koskevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.bittium.com .

Tase ja rahoitus

31.03.2016 taseen lukuja on verrattu 31.12.2015 taseeseen (miljoonaa euroa).
31.3.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset varat 15,6 14,4
Lyhytaikaiset varat 141,3 145,0
Varat yhteensä 156,9 159,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 124,7 124,6
Oma pääoma yhteensä 137,7 137,6
Pitkäaikaiset velat 2,0 2,0
Lyhytaikaiset velat 17,1 19,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 156,9 159,4
Rahavirrat katsauskaudella: 1-3/2016 1-12/2015
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 0,6 12,2
+/- käyttöpääoman muutos 4,4 -6,2
- korot, verot ja saadut osingot -0,0 -3,9
= liiketoiminnan rahavirta 5,0 2,1
- investointien rahavirta -1,5 579,6
- rahoituksen rahavirta -0,2 -502,2
= kassavarojen muutos 3,2 79,5

Liiketoiminnan rahavirta 2015 sisältää sekä jatkuvat että lopetetut liiketoiminnot.

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,9 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,9 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 0,7 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 1,5 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa 31.12.2015). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 90,5 prosenttia (90,5 prosenttia 31.12.2015).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 126,0 miljoonaa euroa (122,8 miljoonaa euroa 31.12.2015).

Bittiumilla on yhteensä 20,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset, jotka ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2016 tammi-maaliskuussa keskimäärin 531 henkilöä. Maaliskuun lopussa henkilöstön määrä oli 537 (501 henkilöä maaliskuun 2015 lopussa). Suurin osa Bittium henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Liputusilmoitukset

Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9§:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Bittium Oyj kertoi 14.4.2016, että yhtiön vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 28.1.2016 – 31.3.2016 välisenä aikana yhteensä 50.498 uutta osaketta. Merkintähinta, 27.773,90 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kaupparekisteriin 14.4.2016. Rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi Nasdaq Helsingissä 15.4.2016 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.693.166 osaketta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008C päättyi 31.3.2016.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle ja päätti seuraavista asioista:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina 21.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on torstai 28.4.2016.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Kirsi Komi, Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouspäivänä 19.4.2016 pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Erkki Veikkolaisen. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksella on edelleen talous- ja tarkastusvaliokunta. Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Kirsi Komi ja talous- ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin KHT Seppo Laine.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2.000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 40 prosenttia kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina, ja osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta ja palkkiot

Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.4.2015 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.4.2015 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti.

Oulussa, 27.4.2016

Bittium Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen

Toimitusjohtaja

Puh. 040 344 5466

Pekka Kunnari

Talousjohtaja

Puh. 040 344 2229

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet


Bittium Oyj tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-maaliskuu 2016

(Tilintarkastamaton)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
3 kk 3 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 14,7 15,1 56,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,3 1,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,1 0,2
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -0,9 -2,4 -5,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8,9 -7,7 -30,3
Poistot -0,7 -0,6 -2,5
Liiketoiminnan muut kulut -4,8 -4,4 -17,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -0,1 0,5 2,3
Rahoituskulut (netto) 0,0 -0,1 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA -0,1 0,4 2,1
Tuloverot 0,0 -0,0 0,2
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -0,1 0,4 2,3
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 1,5 539,0
KAUDEN TULOS -0,1 1,8 541,3
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -0,1 1,2 0,1
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,1 1,2 0,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,2 3,1 541,5
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -0,1 1,8 541,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -0,2 3,1 541,5
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton -0,002 0,003 0,020
  Laimennettu -0,002 0,003 0,020
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,011 4,687
  Laimennettu 0,011 4,685
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton -0,002 0,014 4,708
  Laimennettu -0,002 0,014 4,706
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 35 606 131 549 114 983
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 35 656 132 252 115 037
KONSERNITASE (MEUR) 31.03.2016 31.03.2015 31.12.2015
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5,2 10,8 4,1
  Liikearvo 1,4 20,6 1,4
  Muut aineettomat hyödykkeet 7,7 18,2 7,6
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,2 1,5 1,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15,6 51,3 14,4
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 1,9 1,6 2,2
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 13,4 69,0 20,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 66,2 21,1 66,1
  Rahavarat 59,8 29,4 56,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 141,3 121,1 145,0
VARAT YHTEENSÄ 156,9 172,4 159,4
OMAT PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluvat oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,0 25,6 25,9
  Muuntoerot 1,1 2,8 1,2
  Kertyneet voittovarat 97,7 55,7 97,5
Oma pääoma yhteensä 137,7 97,0 137,6
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,1 0,8 0,1
  Eläkevelvoitteet 3,0
  Varaukset 1,1 0,2 1,1
  Korolliset velat 0,8 4,1 0,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,0 8,1 2,0
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 15,4 59,9 17,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,2
  Varaukset 1,0 2,7 1,2
  Lyhytaikaiset korolliset velat 0,7 4,6 0,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 17,1 67,4 19,8
Velat yhteensä 19,2 75,4 21,8
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 156,9 172,4 159,4
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
3 kk 3 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -0,1 0,4 2,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 1,5 539,0
Suoriteperusteisten erien oikaisu 0,6 3,8 -529,1
Käyttöpääoman muutokset 4,4 6,7 -6,2
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,1 -0,6 -1,6
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,2 0,9
Muut rahoituserät 0,0
Maksetut välittömät verot 0,0 -1,0 -3,2
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 5,0 10,9 2,1
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 588,2
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1,0 -1,8 -1,8
Investoinnit aineellisen käyttöomaisuushyödykkeisiin -0,2 -0,9 -2,5
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,3 -1,4 -4,3
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -1,5 -4,1 579,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Toteutetut osakeoptiot 0,0 0,5 0,8
Lainojen nostot 3,4 14,6
Lainojen takaisinmaksut -0,1 -3,0 -17,5
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,2 -0,5 -1,3
Maksetut osingot -5,3
Omien osakkeiden osto ml. järjestelykulut -493,5
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -0,2 0,4 -502,2
RAHAVAROJEN MUUTOS 3,2 7,3 79,5
Rahavarat tilikauden alussa 122,8 43,3 43,3
Rahavarat tilikauden lopussa 126,0 50,6 122,8
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien osuus
F = Oma pääoma yhteensä
A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2015 12,9 25,1 1,5 53,8 93,4
Laaja tulos
  Kauden tulos 1,8 1,8
 Muuntoerot 1,2 1,2
Kauden laaja tulos yhteensä 1,2 1,8 3,1
Liiketoimet omistajien kanssa
  Toteutetut osakeoptiot 0,5 0,5
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,5 0,5
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 31.3.2015 12,9 25,6 2,8 55,7 97,0
A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2016 12,9 25,9 1,2 97,5 137,6
Laaja tulos
  Kauden tulos -0,1 -0,1
  Muuntoerot -0,1 -0,1
Kauden laaja tulos yhteensä -0,1 -0,1 -0,2
Liiketoimet omistajien kanssa
  Toteutetut osakeoptiot 0,0 0,0
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,2 0,2
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,2 0,3
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 31.3.2016 12,9 26,0 1,1 97,7 137,7

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET:

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Bittium Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2015 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2016 voimaan tulleita Bittium Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

Bittium Oyj:llä ei ole IFRS 8:n mukaan raportoitavia segmenttejä.

MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT (MEUR) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
3 kk 3 kk 12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 12,5 13,0 48,3
  Amerikat 2,3 2,1 8,3
  Aasia 0,0 0,0 0,2
Liikevaihto yhteensä 14,7 15,1 56,8
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
3 kk 3 kk 21 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset 0,3 0,4 1,6
TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR) 1-3/2016 10-12/2015 7-9/2015 4-6/2015 1-3/2015
3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 14,7 15,2 11,1 15,3 15,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -0,9 -0,9 -0,8 -1,4 -2,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8,9 -8,4 -6,5 -7,8 -7,7
Poistot -0,7 -0,8 -0,6 -0,6 -0,6
Liiketoiminnan muut kulut -4,8 -4,8 -3,6 -5,0 -4,4
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -0,1 0,8 0,0 1,0 0,5
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 0,0 0,1 0,1 -0,2 -0,1
TULOS ENNEN VEROJA -0,1 0,9 0,1 0,8 0,4
Tuloverot 0,0 0,2 0,0 -0,0 -0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -0,1 1,1 0,1 0,8 0,4
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,6 534,6 2,3 1,5
KAUDEN TULOS -0,1 1,7 534,7 3,1 1,8
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,1 0,0 -0,7 -0,5 1,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,2 1,7 534,0 2,6 3,1
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille -0,1 1,7 534,7 3,1 1,8
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille -0,2 1,7 534,0 2,6 3,1
KONSERNITASE (MEUR) 31.03.2016 31.12.2015 30.09.2015 30.06.2015 31.03.2015
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5,2 4,1 3,8 3,9 10,8
  Liikearvo 1,4 1,4 1,4 1,4 20,6
  Muut aineettomat hyödykkeet 7,7 7,6 7,2 6,7 18,2
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,2 1,2 0,9 0,9 1,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15,6 14,4 13,5 13,1 51,3
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 1,9 2,2 1,4 1,8 1,6
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 13,4 20,0 15,1 22,0 69,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut   rahoitusvarat 66,2 66,1 65,8 15,9 21,1
  Rahavarat 59,8 56,8 551,7 6,2 29,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 141,3 145,0 634,0 45,8 121,1
Myytävänä olevat omaisuuserät 117,3
VARAT YHTEENSÄ 156,9 159,4 647,5 176,2 172,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,0 25,9 25,9 25,8 25,6
  Muuntoerot 1,1 1,2 1,2 2,3 2,8
  Kertyneet voittovarat 97,7 97,5 589,3 53,5 55,7
  Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 137,7 137,6 629,3 94,5 97,0
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
  Eläkevelvoitteet 3,0
  Varaukset 1,1 1,1 1,2 0,2 0,2
  Korolliset velat 0,8 0,7 0,7 3,7 4,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,0 2,0 2,0 1,0 8,1
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 15,4 17,9 13,5 16,4 59,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,0 0,2
  Varaukset 1,0 1,2 2,0 2,2 2,7
  Lyhytaikaiset korolliset velat 0,7 0,7 0,7 6,7 4,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä 17,1 19,8 16,2 25,2 67,4
Velat yhteensä 19,2 21,8 18,2 26,2 75,4
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 156,9 159,4 647,5 176,2 172,4
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT 1-3/2016 10-12/2015 7-9/2015 4-6/2015 1-3/2015
3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
Liiketoiminnan nettorahavirta 5,0 0,3 3,1 -12,2 10,9
Investointien nettorahavirta -1,5 -1,2 587,4 -2,5 -4,1
Rahoituksen nettorahavirta -0,2 -493,8 -14,9 6,1 0,4
Rahavarojen muutos 3,2 -494,7 575,5 -8,6 7,3
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
3 kk 3 kk 12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 14,7 15,1 56,8
Liikevoitto (-tappio) -0,1 0,5 2,3
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta -0,8 3,2 4,1
Kauden tulos ennen veroja -0,1 0,4 2,1
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -0,6 2,4 3,7
Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista -0,1 0,4 2,3
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) -124,5 -41,9 -121,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -90,4 -43,2 -88,2
Omavaraisuusaste, % 90,5 65,0 90,5
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 1,9 3,4 7,4
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, jatkuvat toiminnot 531 498 511
Henkilöstön määrä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 537 501 517
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, lopetetut toiminnot 1361
Henkilöstön määrä kauden lopussa, lopetetut  toiminnot 1367
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset,   lopetetut toiminnot 451
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset,   lopetetut  toiminnot 459
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ (1 000 kpl) 31.03.2016 31.03.2015 31.12.2015
Kauden lopussa 35 643 131 589 35 600
Keskimäärin kauden aikana 35 606 131 549 114 983
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 35 656 132 252 115 015
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
3 kk 3 kk 12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton -0,002 0,003 0,020
  Laimennettu -0,002 0,003 0,020
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,011 4,687
  Laimennettu 0,011 4,685
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton -0,002 0,014 4,708
  Laimennettu -0,002 0,014 4,706
Oma pääoma *) / osake 3,86 0,74 3,86
*) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
3 kk 3 kk 12 kk
Ylin kurssi 7,14 5,03 7,80
Alin kurssi 5,15 3,27 3,27
Keskikurssi 6,06 4,18 4,92
Päätöskurssi 6,41 3,90 7,01
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 228,5 513,2 249,6
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 59,8 93,8 837,1
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 9 863 22 441 169 993
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 27,7 17,1 147,8
VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 31.03.2016 31.03.2015 31.12.2015
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 2,9 1,0 3,0
Takaukset 3,5 6,7 3,7
Vuokravastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,3 7,1 2,3
  Myöhemmin erääntyvät 1,8 12,6 2,3
Sopimusvastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,2 2,6 2,2
  Myöhemmin erääntyvät 0,3 0,5 0,4
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat yhteismäärältään 0,0 2,6 0,0
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 31.03.2016 31.03.2015 31.12.2015
Termiinit
  Käypä arvo -0,0 0,1
  Kohde-etuuden arvo 2,0 2,5
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,1
  Kohde-etuuden arvo 6,0
Myydyt valuuttaoptiot
  Käypä arvo -0,2
  Kohde-etuuden arvo 12,0

Tiedostot
Bittium Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016 (wkr0006.pdf)