Pörssi- ja lehdistötiedotteet 1998

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAKKEEN LOPULLINEN HINTA LISTAUTUMISANNISSA 90 MK

Syyskuu 10, 1998

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAKKEEN LOPULLINEN HINTA LISTAUTUMISANNISSA 90 MK


JOT Automation Group Oyj:n osakkeiden lopullinen hinta yhtiön listautumisannin osakemyynnissä ja -annissa on 90 markkaa osakkeelta ja henkilöstöannissa 81 markkaa osakkeelta. Alustava hintahaarukka oli 85-100 markkaa osakkeelta. Osakeannissa päätettiin laskea liikkeeseen 500.000 kappaletta uusia osakkeita ja JOT Automation Group Oyj:n omistajat päättivät myydä yhteensä 2.861.000 kappaletta vanhoja osakkeita. Annin jälkeen yhtiön liikkeeseenlaskettujen osakkeiden määrä on 8 530 860.
 
JOT Automation Group Oyj:n listautumisannissa sijoittajille tarjottu osakemäärä edusti 39,4% yhtiön osakekannasta.
 
JOT Automation Group Oyj:n hallitus ja omistajat tekivät päätökset JOT Automation Group Oyj:n osakepääoman korottamisesta, osakkeiden hinnasta ja liikkeeseen laskettavien ja myytävien osakkeiden määrästä  9.9.1998. Samalla päätettiin myös osakeannissa liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden ja JOT Automation Group Oyj:n omistajien myymien osakkeiden jakautumisesta eri sijoittajien ja merkitsijöiden kesken.
 
JOT Automation Group Oyj:n osakeanti ja -myynti ylimerkittiin yli kolminkertaisesti. Tarjolla olleista 3 361 000 osakkeesta noin 88% allokoitiin institutionaalisille sijoittajille ja noin 12% suomalaiselle yleisölle sekä JOT Automation Group Oyj:n henkilöstölle. JOT Automation Group Oyj:n ulkomainen omistus on listautumisannin jälkeen noin 17%.
 
Listautumisannissa jaettiin osakkeita yhteensä yli 2000 uudelle sijoittajalle.
 
Kotimaisen yleisö- ja henkilöstöannin osalta merkintäsitoumuksia otettiin vastaan osuuspankkiryhmässä. Ylimääräisesti maksetut merkintävarausmaksut palautetaan merkitsijöiden ilmoittamille pankkitileille arviolta 14.9.1998.
 
JOT Automation Group Oyj:n osakkeiden noteerauksen odotetaan alkavan Helsingin Pörssissä 15.9.1998.
 
Oulunsalo, 10.9.1998
 
 
JOT Automation Group Oyj
Hallitus
 
 
Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja
 
 
 
Lisätietoja antavat:
 
Toimitusjohtaja Jorma Terentjeff, JOT Automation Group Oyj, puh. 08- 5202550 / 0400-682112
Klaus Oehlandt, Alfred Berg, puh.09-2283 2515
 
 
Jakelu:
 
Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
 
Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America of its territories or possessions.