Pörssi- ja lehdistötiedotteet 1999

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT Automation Group Oyj perusti 3D simulointityökaluja ja visualisointia kehittävän yrityksen

Joulukuu 10, 1999

JOT Automation Group Oyj perusti 3D simulointityökaluja ja visualisointia kehittävän yrityksen


JOT Automation Group Oyj on perustanut 3D simulointi- ja visualisointimalleja sekä 3D työkaluja tuottavan yrityksen. Uuden yrityksen nimi on Visual Components Oy. Yritys tulee toimimaan JOT Automation Group Oyj:n Vantaalla sijaitsevissa toimitiloissa. JOT omistaa Visual Components Oy:stä 60 % ja yrityksessä työskentelevät avainhenkilöt loput 40 %.

Visual Components Oy tulee valmistamaan 3D simulointiohjelmistoja ja niihin liittyviä työkaluja JOT Automation Group Oyj:n tuotantolinjojen ja kokonaisjärjestelmien suunnittelua ja markkinointia varten. Yhtiön simulointijärjestelmä mahdollistaa nopean asiakaskohtaisen tuotantolaitteiden tietokonesimuloinnin ja animaation. Kehitettävällä ohjelmistolla voidaan markkinoida ja myydä JOT Automation Group Oyj:n tuotantolinjoja ja järjestelmiä myös internetin välityksellä. Ensimmäiset sovellutukset tulevat markkinoille vuoden 2000 keväällä.

'Visual Components Oy:n JOTille valmistamat 3D tuotteet avaavat aivan uusia mahdollisuuksia JOTin valmistamien tuotantolinjojen ja -järjestelmien markkinoinnissa jopa internetin kautta. Tämä luo perustan uudelle toimintatavalle, jossa avainasiakkaat pystyvät ajasta ja paikasta riippumatta rakentamaan uusia tuotantolinjakonsepteja sekä simuloimaan niiden toimivuutta. Tulevat järjestelmät mahdollistavat myös erittäin nopean ja täsmällisen asiakkaan tuotantolinjojen ja tuotannon vaatimien erityispiirteiden huomioimisen.' kertoo toimitusjohtaja Jorma Terentjeff. 'Toisaalta uudet 3D työkalut tulevat tehostamaan merkittävästi myös JOTin sisäistä toimintaa koska tuotantolinjojen suunnitteluaikaa voidaan lyhentää ja toisaalta uusien työkalujen avulla voidaan varmistaa asiakkaalle investointien optimaalinen takaisinmaksuaika.'

Uuden yrityksen toimitusjohtajaksi on nimitetty Craig Lybeck. Hän on toiminut 3D visualisointiyrityksissä yli 10 vuoden ajan suunnitellen simulointimalleja, 3D tuotteita ja 3D toimintakonsepteja useille monikansallisille yhtiöille.

JOT Automation Group on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä kahdeksassa maassa. 30.9.1999 konsernin palveluksessa oli 577 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 30.9.1999 välisenä aikana oli 75,4 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.


Oulunsalo 10.12.1999

JOT Automation Group Oyj

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja