Pörssi- ja lehdistötiedotteet 1999

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - AML 2:10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Marraskuu 22, 1999

AML 2:10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta


JOT Automation Group Oyj on tänään 22.11.1999 saanut seuraavan tiedon Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Yritysten Henkivakuutusyhtiö Oy Tapiolalta:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan (kaupparekisterinumero 37.024), Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiolan (kaupparekisterinumero 47.478) ja Yritysten Henkivakuutusyhtiö Oy Tapiolan (kaupparekisterinumero 424.881) yhteenlaskettu omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut 19.11.1999 tehdyillä kaupoilla 4,9%:iin eli alittanut 1/20 yhtiön osakepääomasta. Omistusosuudet JOT Automation Group Oyj:n osakkeista jakaantuvat edellä mainittujen yhteisöjen kesken nyt tehtyjen osakekauppojen jälkeen seuraavasti: