Pörssi- ja lehdistötiedotteet 1999

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS JULKAISTAAN 29.04.1999

Huhtikuu 23, 1999

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS JULKAISTAAN 29.04.1999


JOT Automation Group julkaisee vuoden 1999 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen torstaina 29.4.1999 noin kello 9.00. Osavuosikatsauksen tiedot löytyvät myös yhtiön www-kotisivuilta osoitteesta www.jotautomation.com/financials /press releases.

Tiedotustilaisuus järjestetään klo 9.00 alkaen Helsingissä, hotelli Radisson SAS Royalissa, osoite Runeberginkatu 2.

JOT Automation Group raportoi osavuosituloksensa kolmen kuukauden jaksoissa ja euromääräisinä.

Koska vuoden 1998 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta lukuja ei ole julkaistu aiemmin, antaa yhtiö vuoden 1998 keskeisemmät luvut laskettuina vuosineljänneksittäin euroina.


TULOSLASKELMA (MILJ EUROA) 1-3.1998 1-6.1998 1-9.1998 1-12.1998
3 kk 3 kk 9 kk 12 kk

LIIKEVAIHTO 10,7 28,2 42,2 67,1
LIIKEVOITTO 1,4 4,5 6,2 10,7
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ,
VARAUKSIA JA VEROJA 1,4 4,4 5,9 10,4
TULOS ENNEN VARAUKSIA
JA VEROJA 1,4 4,4 5,9 10,4
TILIKAUDEN TULOS 1,2 3,1 4,0 7,4

TASE (MILJ EUROA)

VASTAAVAA
Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset 2,9 3,2 3,1 3,7
Vaihto-omaisuus 5,2 5,3 7,6 12,4
Saamiset 9,0 12,9 16,7 15,7
Rahat ja pankkisaamiset 1,8 2,6 17,1 13,2
YHTEENSÄ 18,8 24,0 44,5 45,0

VASTATTAVAA
Osakepääoma 0,7 2,7 2,9 2,9
Muu oma pääoma 5,9 5,4 13,7 17,1
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma 1,3 2,1 1,9 1,7
Lyhytaikainen vieras pääoma 11,0 13,9 26,1 23,3
YHTEENSÄ 18,8 24,0 44,5 45,0

Liikevoitto,
% liikevaihdosta 12,9 15,8 14,7 15,6Tulos ennen sat. eriä,
varauksia ja veroja,
% liikevaihdosta 12,6 15,6 13,9 15,6

Omavaraisuusaste, %
(laskennallinen
verovelka vähenn.) 42,4 37,3 48,2 51,1

Tilauskanta kauden
lopussa (milj) 15,5 16,9 42,3 27,8

Henkilöstön määrä
kauden lopussa 289 373 414 479


Osakkeiden lukumäärä kauden
lopussa 8030860 8030860 8530860 8530860

Tulos / osake euroa 0,15 0,38 0,50 0,90

Oma pääoma / osake 0,82 1,00 1,94 2,34


JOT Automation Group on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä kahdeksassa maassa. 31.12.1998 konsernin palveluksessa oli 479 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 1998 oli 399,1 miljoonaa markkaa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.

Oulunsalo 23.04.1999


JOT Automation Group Oyj
Irma-Liisa Korhonen
IR Manager