Pörssi- ja lehdistötiedotteet 1999

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - MUUTOS JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OMISTUKSESSA

Maaliskuu 04, 1999

MUUTOS JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OMISTUKSESSA


Veikko Lesosen omistus on 4.3.1998 tehdyillä kaupoilla alentunut yhteensä 185.000 osakkeella 1.188.290 osakkeesta 1.003.290 osakkeeseen. Tehdyillä kaupoilla Veikko Lesosen omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 13,9 %:sta 11,8%:iin

Jorma Terentjeffin omistus on 4.3.1998 tehdyillä kaupoilla alentunut yhteensä 185.000 osakkeella 825.130 osakkeesta 640.130 osakkeeseen. Tehdyillä kaupoilla Jorma Terentjeffin omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 9,7 %:sta 7,5%:iin.

Mika Kettulan omistus on 4.3.1998 tehdyillä kaupoilla alentunut yhteensä 80.000 osakkeella 317.750 osakkeesta 237.750 osakkeeseen. Tehdyillä kaupoilla Mika Kettulan omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 3.7%:sta 2.8%:iin

Tehtyjen kauppojen jälkeen yllä mainitut johtohenkilöt omistavat yhteensä 1.881.170 osaketta eli 22,1% JOT Automation Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Oulunsalo, 4.3.1999

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja