Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N JOHTORYHMÄN KOKOONPANO MUUTTUU

Joulukuu 14, 2000

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N JOHTORYHMÄN KOKOONPANO MUUTTUU


Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Teijo Fabritius, joka vastaa samalla myös konsernin myynnistä ja markkinoinnista. Lisäksi johtoryhmään kuuluu kolme varatoimitusjohtajaa: tuotannosta vastaava Jari Lotvonen, tuotekehityksestä ja suunnittelusta vastaava Mika Mämmelä ja taloushallinnosta vastaava Pertti Tarvainen.

Liiketoiminnan ja henkilöresurssien kehittämisestä vastannut ja konsernin varatoimitusjohtajana toiminut Urpo Laakkonen siirtyy konsernin sisällä toisiin tehtäviin.

Tehdyllä muutoksella selkiytetään konsernin sisäistä työnjakoa ja tehostetaan päätöksentekoa. Samalla strategisen suunnittelun painopistettä siirretään asiakasrajapinnassa toimiville liiketoimintaryhmille. Tämä mahdollistaa joustavamman asiakasyhteistyön ja edesauttaa liiketoiminnan soveltamista eri markkina-alueiden tarpeisiin. Konsernin johtoryhmä koordinoi liiketoimintayksiköiden strategiatyöskentelyä.

Konsernin sijoittajasuhteista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Irma-Liisa Korhonen, joka on hoitanut aiemmin vastaavia tehtäviä sijoittajasuhdepäällikön nimikkeellä.Oulunsalo 14.12.2000


JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Teijo Fabritius
Toimitusjohtaja