Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - KUTSU JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marraskuu 15, 2000

KUTSU JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


JOT Automation Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään marraskuun 29. päivänä 2000 kello 16 Oulunsalotalossa, Oulunsalossa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Osingonjaon täsmennys.

Yhtiön 12.4.2000 pidetty varsinainen yhtiökokous on tilikaudelta 1999 päättänyt jakaa osinkoa 0,013 euroa eli 0,07729449 markkaa osakkeelta. Selvyyden vuoksi ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitetään todettavaksi, että osinkoa maksettaessa edellä mainittu osingon määrä on Suomen Arvopaperikeskus Oy:n käytännön mukaisesti pyöristetty täysiin penneihin eli 0,08 markkaan osakkeelta. Päätöksen johdosta maksettujen osinkojen yhteismäärä on ollut 13.649.376 markkaa eli 2.295.660,25 euroa.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärän lisääminen ja uusien hallituksen jäsenten valitseminen.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 12.4.2000 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman kolmen varsinaisen jäsenen sijasta viisi varsinaista jäsentä, ja että yhtiön hallitukseen valitaan kaksi uutta jäsentä.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota ja muille hallituksen jäsenille palkkio on 1.12.2000 alkaen 1.700 euroa kuukaudessa ja lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaan.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 24.11.2000 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään marraskuun 27. päivänä 2000 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella JOT Automation Group Oyj, Aila Toivonen, Automaatiotie 1, 90460 Oulunsalo, puhelimitse numeroon 020 568 2550, telefaksilla numeroon 020 568 2611 tai sähköpostilla yhtiokokous@jotautomation.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä yhtiölle.

JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, yhteisyrityksiä sekä edustustoja 14 maassa. 30.9.2000 konsernin palveluksessa oli 747 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 30.9.2000 välisenä aikana oli 115,7 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.


Oulunsalo 15.11.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja