Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIOTODISTUKSILLA

Syyskuu 07, 2000

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIOTODISTUKSILLA


JOT Automation Group Oyj:n osakkeita on merkitty JOT Automation Group Oyj:n vuoden 1998 optio-ohjelman mukaisilla A- optiotodistuksilla yhteensä 3.133.520 kappaletta. Optio-ohjelma perustuu yhtiökokouksen 7.8.1998 tekemään päätökseen.

Näistä osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, yhteensä 62.670,40 euroa, on merkitty kauppa-rekisteriin 7.9.2000. JOT Automation Group Oyj:n osakepääoma on korotuksen jälkeen 3.475.014,40 euroa ja JOT Automation Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 173.750.720 kappaletta. JOT Automation Group Oyj sai näiden osakemerkintöjen seurauksena omaa pääomaa yhteensä 2.276.721,63 euroa.

Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet rekisteröintipäivä-määrästä 7.9.2000 lukien, ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 11.9 tai 12.9.2000.

JOT Automation Group on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, yhteisyrityksiä sekä edustustoja 13 maassa. 30.6.2000 konsernin palveluksessa oli 747 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 30.6.2000 välisenä aikana oli 75,7 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä


Oulunsalo, 7.9.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja