Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ MUKAAN VERKKOKAUPPAPAIKKAAN

Elokuu 24, 2000

JOT AUTOMATION GROUP OYJ MUKAAN VERKKOKAUPPAPAIKKAAN


JOT Automation Group Oyj on ostanut 20 % osuuden Kalifornialaisesta tuotantolaitteiden verkkokauppa toimintaa aloittavasta Fasctfactory Inc. -yhtiöstä.

Fastfactory on sähköinen maailmanlaajuinen markkinointi- ja kauppapaikka automaatiolaitteiden valmistajille, laitetoimittajille ja järjestelmäintegraattoreille. Fastfactory no-peuttaa ja helpottaa tuotantoautomaation suunnittelua sekä laitteiden ja jopa järjestelmien hankintaa.

Fastfactory Inc. yhtiössä on mukana JOT Automation Groupin ohella muutamia alan johtavia automaatiolaitteiden valmistajia ja laiteintegraattoreita. Toiminnan odotetaan käynnistyvän kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Fastfactory -hankkeen tavoitteena on nopeuttaa merkittävästi automaatioratkaisujen toimituksia ja palvelua. Fastfactorysta odotetaan tulevan merkittävä kauppapaikka, joka parantaa tuotantoautomaation ja -laitteiden määrittämistä, tilausten vastaanottamista sekä laitteiden toimitusprosesseja. Fastfactoryssä tullaan hyödyntämään sähköisen kaupankäynnin teknologioita, jotka mahdollistavat verkoston eri osapuolten välisen nopean kommunikaation.

'Tulevaisuudessa Fastfactory vahvistaa JOTin tuotteiden markkinointia ja myyntiä nykyisille ja uusille asiakkaille. Tämä uusi kauppapaikka tuo JOTin tuotteet ja palvelut globaalisti kaikkien tuotatantoautomaation suunnittelijoiden ja ostajien saataville. Kilpailukykymme paranee koska voimme vastata entistä tehokkaammin lyheneviin toimitusaikoihin. Markkinapaikassa voimme hyödyntää myös Visual Components:in kehittämiä 3D-visualisonti- ja konfigurointityökaluja.' sanoo toimitusjohtaja Jorma Terentjeff.

JOT Automation Group on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, yhteisyrityksiä sekä edustustoja 13 maassa. 30.6.2000 konsernin palveluksessa oli 747 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1.-30.6.2000 välisenä aikana oli 75,7 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.

Oulunsalo, 24.8.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja