Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - AML 2:10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Kesäkuu 07, 2000

AML 2:10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta


JOT Automation Group Oyj on saanut seuraavan tiedon Capital Group Companies, Inc:ltä (Taxpayer I.D. 86-0206507):

Capital Group Companies, Inc:n omistaman tytäryhtiön Capital Research and Management Company:n hallinnoiman sijoitusrahaston yhteenlaskettu omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n (jäljempänä Yhtiö) äänimäärästä ja osakepääomasta on 2.6.2000 ollut 4,86 % eli alittanut 1/20 yhtiön osakepääomasta.

Omistuserittely: Osuus äänistä ja osakkeista Capital Research and Management Company 4,86 %

JOT Automation Group Oyj:n osakemäärä on 7.6.2000 yhteensä 170.617.200 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

Oulunsalo 07.06.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja