Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - AML 2:10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Kesäkuu 30, 2000

AML 2:10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta


JOT Automation Group Oyj on saanut seuraavan tiedon Scudder Kemper Investments, Inc.:ltä:

Scudder Kemper Investments, Inc.:in yhteenlaskettu omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 20.6.2000 ollut 5,73 % (9.783.077 osaketta) eli ylittänyt 1/20 yhtiön osakepääomasta.

Scudder Kemper Investments, Inc. on rekisteröity sijoitusneuvontayhtiö vakuutus- ja sijoitusrahastoille. Erilaiset rahastot, joille Scudder välittää sijoitushallinnan asiantuntemusta, omistavat yllämainitut arvopaperit. Rahastot, joista yksikään ei ole Scudder Kemper Investments, Inc., toimivat yllämainittujen arvopapereiden omistajina osakkeenomistajien ja muiden edunsaajien intressissä.

JOT Automation Group Oyj:llä ei ole tiedossa Scudder Kemper Investments, Inc.:n rekisterinumeroa.

JOT Automation Group Oyj:n osakemäärä on 30.6.2000 yhteensä 170.617.200 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

Oulunsalo 30.06.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja