Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT Automation Group Oyj:n ja PMJ Automec Oyj:n kombinaatiosulautumiseen liittyvä tarjousesite

Huhtikuu 03, 2000

JOT Automation Group Oyj:n ja PMJ Automec Oyj:n kombinaatiosulautumiseen liittyvä tarjousesite


Elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaatioon erikoistuneiden yhtiöiden JOT Automation Group Oyj:n ja PMJ automec Oyj:n hallitukset ovat 20.2.2000 päättäneet esittää yhtiökokouksille yhtiöiden sulautumista.

Tarkemmat tiedot JOT Automation Group Oyj:n ja PMJ automec Oyj:n ehdotetusta kombinaatiosulautumisesta ilmenevät tänään julkaistusta tarjousesitteestä, joka on myös Helsingin Pörssin ohjesäännön 5.473 kohdan tarkoittama sulautumismuistio. Tarjousesite on saatavilla internetistä osoitteista www.jotautomation.com ja www.pmjautomec.com sekä nähtävillä ja tilattavissa JOT Automation Group Oyj:n pääkonttorista osoitteesta Automaatiotie 1, 90460 Oulunsalo ja PMJ automec Oyj:n pääkonttorista osoitteesta Maksjoentie 11, 08700 Virkkala.

Tarjousesite on myös saatavilla osoitteesta HEX Gate, Fabianinkatu 14, Helsinki.

JOT Automation Group on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä yhdeksässä maassa. 31.12.1999 konsernin palveluksessa oli 601 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 31.12.1999 välisenä aikana oli 99,4 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.

Oulunsalo, 03.04.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja