Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT Automation Group Oyj:n tiedottaminen

Huhtikuu 14, 2000

JOT Automation Group Oyj:n tiedottaminen


JOT Automation Group Oyj tulee antamaan Rahoitustarkastukselle sen pyytämät selvitykset siitä, että yhtiö on hoitanut liikevaihto- ja tuloskehitykseensä liittyvän tiedottamisen lain ja tiedottamista koskevien määräysten edellyttämällä tavalla.

JOT Automation Group Oyj:n johdon käsityksen mukaan yhtiö on noudattanut pörssiyhtiön tiedottamisvelvollisuutta koskevia määräyksiä. Yhtiö on julkistanut tiedot tuloksen ja liikevaihdon kehityksen muutoksista välittömästi niiden tultua ilmeiseksi yhtiön johdolle. JOT Automation Group Oyj julkaisee osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2000 väliseltä ajalta aiemmin ilmoitetun mukaisesti keskiviikkona 26.4.2000.

JOT Automation Group on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä yhdeksässä maassa. 31.12.1999 konsernin palveluksessa oli 601 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 31.12.1999 välisenä aikana oli 99,4 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.

Oulunsalo, 14.4.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja