Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT Automation Group Oyj:n henkilöstölle uusi optio-ohjelma

Huhtikuu 26, 2000

JOT Automation Group Oyj:n henkilöstölle uusi optio-ohjelma


JOT Automation Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 26.4.2000 päättänyt yhtiökokouksen 1.10.1999 antaman valtuutuksen perusteella antaa JOT Automation Group konsernin henkilöstölle optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 3.000.000 kappaletta JOT Automation Group Oyj:n osakkeita, minkä seurauksena JOT Automation Goup Oyj:n osakepääoma voi nousta enintään 60.000 eurolla. Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen lähes koko JOT Automation Group konsernin henkilöstölle osana henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksien määrä on 3.000.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 1.000.000 merkitään kirjaimella C, 1.000.000 merkitään kirjaimella D ja 1.000.000 merkitään kirjaimella E. Optioilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika alkaa porrastetusti 28.2.2001, 28.2.2002 ja 28.2.2003 ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.3.2005. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta on 5,60 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.5.2000 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä. Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet eivät ole optio-oikeutettujen piirissä. Nyt tehty päätös ei vaikuta JOT Automation Group Oyj:n aikaisempaan optio-ohjelmaan.

Oulunsalo 26.4.2000

JOT Automation Group Oyj

Hallitus
Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja