Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - AML 2:10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Helmikuu 04, 2000

AML 2:10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta


JOT Automation Group Oyj on saanut seuraavan tiedon Capital Group Companies, Inc:ltä (Taxpayer I.D. 86-0206507):

Capital Group Companies, Inc:n omistaman tytäryhtiön Capital Research and Management Company:n hallinnoiman sijoitusrahaston yhteenlaskettu omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n (jäljempänä Yhtiö) äänimäärästä ja osakepääomasta on 2.2.2000 ollut 5,04 % eli ylittänyt 1/20 yhtiön osakepääomasta.

Omistuserittely:            Osuus äänistä 

ja osakkeista

Capital Research and
Management Company 5,04 %JOT Automation Group Oyj:n osakemäärä on 4.2.2000 yhteensä 170.617.200 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

Oulunsalo 04.02.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja