Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Jorma Terentjeffin juhlapuhe JOT Automation Groupin uuden toimitalon avajaisissa 10.2.2000

Helmikuu 10, 2000

Jorma Terentjeffin juhlapuhe JOT Automation Groupin uuden toimitalon avajaisissa 10.2.2000


Arvoisat ministerit ja kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat

Muutoksesta on tullut osa liiketoimintaa elektroniikkateollisuudessa. Muutos on jatkuvaa ja se nopeutuu kaiken aikaa. Vuodet muuttuvat kuukausiksi ja kuukaudet viikoiksi.

Teknologiat muuttuvat entistä nopeammin. Teknologian murrokset seuraavat toisiaan yhä nopeammin. Samanaikaisesti markkinat globalisoituvat mikä heijastuu välittömästi yrityksen ja yksilön tasolla. Työympäristö ja toimintakenttä on aidosti kansainvälistä.

Globalisaatio ja globaali tiedonkulku on murtanut valtioiden rajat. Tämä muutos lähestulkoon mitätöinyt yksittäisten valtioiden mahdollisuudet suojata markkinoitaan. Teknologiat ovat kaikkien saatavilla.

Yrityksille nopeasti muuttava ympäristö ja globaali toiminta asettavat joskus suorastaan uskomattomia haasteita. Nopeutta hyödyntää uusia teknologioita, rohkeutta soveltaa uusia teknologioita ja kykyä kaupallistaa uusia teknologioita. Liiketoiminnan kannalta tämä punnitsee yritykset siinä, onko heillä kykyä ottaa ja hallita yhä suurempia riskejä. Viime kädessä ratkaisevaksi kuitenkin osoittautuu se, kykeneekö yrityksen henkilöstö kehittämään itseään ja toimimaan tehokkaasti jatkuvassa muutoksessa. Tässä suhteessa meillä on ollut onnea. Meidän henkilöstömme on suoriutunut kasvun haasteista erinomaisesti.


Yrityksellä on oltava näkemys asiakkaansa ja sen asiakkaan tämän päivän tarpeesta. Erityisesti tarvitaan näkemystä huomisen tarpeesta. Niiden pohjalta yrityksellä on mahdollisuus löytää innovatiivisia, ylivoimaisia tuotekonsepteja. Tieto auttaa luomaan myös sellaisen palvelukonsepteja, jotka toimivat tehokkaasti sekä globaalisti että paikallisesti.

Toimimme erittäin nopeasti kasvavalla toimialalla, jossa jopa yli 50% vuotuinen kasvu ei ole harvinaisuus. Siksi liikeideaa täytyy päivittää lähes kuukausittain. Nopean kasvun keskeinen ongelma on se, että mallit puuttuvat - ne täytyy luoda itse.

JOT Automationin toimintamalli on kehittynyt lyhyessä ajassa laitetoimittajasta järjestelmätoimittajaksi ja on siirtymässä entistä voimakkaammin kapasiteettitoimittajaksi ja edelleen operaattoripartneriksi, jolle jakeluketjujen hallinta on osa toimintaa. Suuri askel tällä tiellä julkistettiin tänään, kun kerroimme yhteistyöstä Swisslog AG:n kanssa.

Sähköinen kaupankäynti on tuonut entisestäänkin nopeatahtiseen tuotantoon merkittävän muutoksen. Nyt elektroniikkateollisuus toimii kirjaimellisesti loppuasiakkaansa ehdoilla. Tuotteen käyttäjä voi missä päin maailmaa hyvänsä, milloin hyvänsä määritellä itse millaisen tuotevariaation hän itselleen haluaa. Hän odottaa saavansa yksilöllisen tuotteensa paitsi nopeasti myös normaalin sarjatuotteen hinnalla. Tähän ei riitä enää pelkkä automatisoitu tehdas vaan myös siinne tulevan materiaalin ja sieltä lähtevät tuotteet tulee olla samaa järjestelmää.

Asiakkaamme ja samalla me elämme siis nopeasyklistä elämää, jossa nopeat volyymitavoitteet, nopeat alasajot ja globaali jakelulogistiikka on hallittava kokonaisuudessaan.

Globaalissa nopeasti muuttuvassa ympäristössä vahvin menestystekijä on vahva brandi. Vahvat brandit voittavat ja niiden takana on kysyntää vahvoille teollisuusbrandeille. Vahva automaatiotoimittaja merkitsee asiakkaillemme ennen kaikkea riskien hallintaa. Se voi kohdistaa resurssinsa oman tuotteensa markkinointiin ja luottaa teknologiaratkaisut kumppanilleen. JOT on saavuttanut tällä teollisuuden alalla huomattavan arvostuksen ja sen pohjalle on hyvä rakentaa entistä monipuolisempaa yritysbrandia. Sen ydin on meissä itsessämme mutta sen tuki on korvaamaton silloin kun kohtaamme uusia asiakkaita ja markkina-alueita.

JOTin arvot perustuvat asiakkaiden, henkilökunnan, omistajien, sidosryhmien ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen. Kiitän kaikkia näihin ryhmiin kuuluvia ihmisiä, erityisesti omaa henkilökuntaamme, erinomaisen hedelmällisestä yhteistyöstä.

Toivon, että yhä useammin oppisimme näkemään jatkuvan muutoksen haasteena, jossa pitää sisällään ennen kaikkea mahdollisuuksia.Oulunsalo, 10.2.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja