Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT Automation Group Oyj odottaa elektroniikkateollisuuden kasvun jatkuvan ja nostaa pitkän aikavälin kasvuennustettaan

Tammikuu 28, 2000

JOT Automation Group Oyj odottaa elektroniikkateollisuuden kasvun jatkuvan ja nostaa pitkän aikavälin kasvuennustettaan


JOT Automation Group Oyj odottaa elektroniikkateollisuuden kasvun jatkuvan edelleen ja nostaa pitkän aikavälin liikevaihdon kasvuennustettaan aikaisemmasta 30-35 prosentista noin 50 prosenttiin. Liikevoittotasoksi arvioidaan muodostuvan noin 15 prosenttia. Kasvuennuste koskee vuosia 2001-2002. Kuluvalle vuodelle liikevaihdon kasvun ennakoidaan olevan noin 60 prosenttia aiemmin annetun arvion mukaisesti.

Ylläesitetyt arviot perustuvat elektroniikkateollisuuden kasvuodotuksiin, automaatioasteen kasvamisen ja JOTin uusien järjestelmien ja tuotteiden saamaan hyvään vastaanottoon markkinoilla.

'Odotamme kuluvan vuoden aikana uusia suurehkoja toimitussopimuksia tärkeimmiltä asiakastoimialoiltamme', kertoo toimitusjohtaja Jorma Terentjeff, 'Kaikilla markkina-alueillamme seuraavien vuosien taloudelliset näkymät vaikuttavat JOTin kannalta positiivisilta.'

JOT Automation Group uskoo sähköisen kaupankäynnin luovan uusia mahdollisuuksia myös JOTin valmistamien tuotantolinjojen ja -järjestelmien markkinoissa. JOTin tytäryhtiö Visual Components Oy räätälöi JOTille 3D työkaluja, jotka tulevat mahdollistamaan kaupankäynnin Internetin välityksellä. Uudet 3D työkalut tulevat tehostamaan merkittävästi myös JOTin sisäistä toimintaa koska tuotantolinjojen suunnitteluaikaa voidaan lyhentää ja toisaalta uusien työkalujen avulla voidaan varmistaa asiakkaalle investointien optimaalinen takaisinmaksuaika.

Yhtiö pyytää huomioimaan että koska yllä oleviin kannanottoihin sisältyy JOT Automation Group Oyj:stä riippumattomia tulevaisuuteen liittyviä arvioita ja odotuksia, saattavat todelliset tulokset poiketa huomattavasti niistä arvioista, jotka yhtiö yllä esittää.

JOT Automation Group on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä kahdeksassa maassa. 30.9.1999 konsernin palveluksessa oli 577 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 30.9.1999 välisenä aikana oli 75,4 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.Oulunsalo, 28.01.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja