Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N ENNAKKOTIETOJA TALOUDELLISISTA LUVUISTA JA VUODEN 2001 ENNUSTEISTA

Lokakuu 25, 2001

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N ENNAKKOTIETOJA TALOUDELLISISTA LUVUISTA JA VUODEN 2001 ENNUSTEISTA


JOT Automation -konsernin vuoden 2001 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 60,0 miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 20,1 miljoonaa euroa ja vastasi konsernin sisäisesti budjetoimaa tasoa. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto jää yhtiön arvion mukaan kuitenkin alle kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtotason. Tästä syystä konsernin koko vuoden liikevaihto jää alle aiemmin arvioidun tason. Aiemmin JOT Automation arvioi konsernin kuluvan vuoden liikevaihdon jäävän noin kolmanneksen alle edellisvuoden liikevaihtotason. (Vuonna 2000 konsernin liikevaihto oli 140,1 miljoonaa euroa).

Talouskasvun hidastuminen ja telekommunikaatioteollisuudessa vallitseva siirtymävaihe uuden sukupolven teknologiaan ovat yhdessä vaikuttaneet voimakkaasti tuotantoautomaation kysynnän laatuun ja määrään myös loppuvuoden aikana.

JOT Automation Group Oyj julkaisee vuoden 2001 kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa aiemmin ilmoitetun mukaisesti torstaina 1.11.2001 klo 9.00. Tiedotustilaisuus järjestetään Helsingissä, Radisson SAS Royal Hotellissa, Runeberginkatu 2, samana päivänä klo 9.30 alkaen.


Oulunsalo 25.10.2001

JOT Automation Group Oyj
Hallitus


JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä ja edustustoja 13 maassa. 30.6.2001 konsernin palveluksessa oli 643 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 30.6.2001 välisenä aikana oli 39,9 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.