Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ VÄHENTÄÄ OMISTUSTAAN VISUAL COMPONENTS OY:SSÄ

Lokakuu 17, 2001

JOT AUTOMATION GROUP OYJ VÄHENTÄÄ OMISTUSTAAN VISUAL COMPONENTS OY:SSÄ


JOT Automation Group Oyj on myynyt 41 prosenttia tuotannon 3Dsimulointiohjelmistoja valmistavasta Visual Components Oy:n osakekannasta yhtiön avainhenkilöille. Kauppahinta on noin 66.000 euroa. Kaupan johdosta JOT Automation Group Oyj:n omistusosuus yhtiöstä laskee 60 prosentista 19 prosenttiin ja Visual Components Oy:n avainhenkilöiden omistusosuus nousee 40 prosentista 81 prosenttiin.

Omistusosuuden pienentäminen on osa JOT Automation Group Oyj:n toimenpiteitä, joiden avulla konserni keskittyy ydinosaamiseensa elektroniikkateollisuuden prosessien asiantuntijana ja tuotantokonseptien taitajana. Visual Components Oy:n tavoitteena on jatkossa suunnata liiketoimintaansa myös elektroniikkateollisuuden ulkopuolelle.

Visual Components Oy on kehittänyt 3D simulointiteknologiaa tukemaan JOT Automationin liiketoimintaprosesseja markkinoinnissa, myynnissä, suunnittelussa ja koulutuksessa. Osakkeiden luovutuksen yhteydessä on sovittu siitä, että JOT Automation saa kehitettyihin ohjelmistoihin maailmanlaajuisen, jatkuvan ja rojaltivapaan lisenssin. JOT Automationilla on myös mahdollisuus tarjota ohjelmistoja asiakkaidensa käyttöön. Ensimmäiset parhaillaan koekäytössä olevat ohjelmistoversiot valmistuvat marraskuussa 2001 koko JOT Automation -konsernin käyttöön.

Kaupan yhteydessä allekirjoitetun osakassopimuksen mukaan JOT Automation Group Oyj:llä on oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen JOT Automation Group Oyj:n osakeomistuksen ollessa yli 10 prosenttia Visual Components Oy:n osakekannasta. Visual Components Oy:n uuden hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Mika Kettula sekä varsinaisiksi jäseniksi Craig Lybeck ja Jerry Eshbaugh. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Craig Lybeck.

Visual Components Oy on tietokoneohjelmistojen kehitystä ja niihin liittyvää konsultointia harjoittava yritys, joka on erikoistunut yksilöllisten visualisointi- ja simulointitarpeiden ratkaisemiseen. Vuonna 2000 Visual Components Oy:n liikevaihto oli noin 500.000 euroa. Visual Components Oy aloitti liiketoimintansa osana JOT Automation -konsernia marraskuussa 1999.

"Haluamme turvata Visual Components Oy:n kasvun ja kehityksen myös tulevaisuudessa. Omistusjärjestelyjen jälkeen Visual Components Oy voi suunnata resurssejaan myös muille toimialoille. Tulemme jatkossa tekemään yhteistyötä JOT Automationille kehitettyjen tuotteiden sekä niihin liittyvien koulutus- ja ylläpitopalvelujen muodossa. Uskomme, että tätä kautta saamme suurimman mahdollisen hyödyn sekä Visual Components Oy:n kehittämistä työkaluista että panostuksestamme yhtiöön" toteaa JOT Automation Group Oyj:n toimitusjohtaja Teijo Fabritius.


Oulunsalo, 17.10.2001

Teijo Fabritius
Toimitusjohtaja
JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä ja edustustoja 13 maassa. 30.6.2001 konsernin palveluksessa oli 643 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 30.6.2001 välisenä aikana oli 39,9 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.