Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN

Kesäkuu 11, 2001

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN


JOT Automation Group Oyj:n yt-neuvottelut ovat päättyneet tänään. Kaikkiaan konsernin henkilöstön määrä vähentyy 613 henkilöön, kun se maaliskuun 2001 lopussa oli 808. Yt-neuvottelujen lopputuloksena Suomen yksiköissä irtisanotaan 53 henkilöä ja lomautetaan toistaiseksi viisi henkilöä. Konsernin ulkomaisissa yksiköissä on sovittu henkilöstömäärän vähentämisestä noin yhdeksälläkymmenellä henkilöllä. Tämän lisäksi henkilöstömäärä on vähentynyt muun muassa määräaikaisten työsuhteiden päättymisen johdosta.

Henkilöstön vähentäminen on osa säästötoimenpiteitä, joilla JOT Automation Group Oyj reagoi vuoden 2000 lopulla käynnistyneeseen markkinatilanteen muutokseen. Säästötoimenpiteet tullaan toteuttamaan siten, että yhtiön toimintakyky ja kapasiteetti säilytetään mahdollisimman korkeana.

Nyt päätetyistä toimenpiteistä saavutettavat kustannussäästöt alkavat vaikuttaa kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tavoitteena on päästä merkittäviin kustannussäästöihin. Konsernissa jatketaan myös muiden toimintojen tehostamista ja kustannusten leikkaamista.

Päättyneet yt-neuvottelut käytiin työnantajan 27. huhtikuuta tekemän neuvotteluesityksen pohjalta 27.4.-11.6.2001. Ne koskivat JOT Automation -konsernin Oulunsalon, Salon ja Vantaan yksiköissä toimivia henkilöstöryhmiä. Konserni supisti henkilöstöään aiemmin helmikuussa, jolloin 31 henkilöä lomautettiin enintään 90 päiväksi ja kahdeksan irtisanottiin.

Oulunsalo, 11.6.2001

Teijo Fabritius
Toimitusjohtaja
JOT Automation Group Oyj


JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä sekä edustustoja 13 maassa. 31.12.2000 konsernin palveluksessa oli 746 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1.- 31.12.2000 välisenä aikana oli 140,1 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.