Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - PEKKA JOLANKI JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N VARATOIMITUSJOHTAJAKSI

Toukokuu 02, 2001

PEKKA JOLANKI JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N VARATOIMITUSJOHTAJAKSI


JOT Automation Group Oyj on nimittänyt 2. toukokuuta alkaen myyntijohtaja Pekka Jolangin (36) konsernin neljänneksi varatoimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän vastaa JOT Automationin tuotteiden ja palveluiden maailmanlaajuisesta markkinoinnista ja myynnistä sekä johtaa konsernin myyntiyhtiöiden ja jälleenmyyntiverkoston toimintaa.

Pekka Jolanki on koulutukseltaan teletekniikan insinööri. Hän on toiminut konsernin palveluksessa vuodesta 1999 lähtien ensin testausautomaatioryhmän johtajana ja sen jälkeen avainasiakasliiketoimintaryhmän johtajana. Myyntijohtajaksi Jolanki nimitettiin tammikuussa 2001. Jolangilla on 12 vuoden kokemus automaatiolaitteiden ja järjestelmien myyntitehtävistä eri Pohjoismaissa. JOT Automationin palvelukseen hän siirtyi Tecono Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä.


Oulunsalossa, 2.5.2001

JOT Automation Group Oyj

Teijo Fabritius
Toimitusjohtaja


JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä sekä edustustoja 13 maassa. 31.12.2000 konsernin palveluksessa oli 746 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1.- 31.12.2000 välisenä aikana oli 140,1 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.