Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ :LTÄ ENSIMMÄINEN EMS-TOIMITUS ITALIAAN

Huhtikuu 05, 2001

JOT AUTOMATION GROUP OYJ :LTÄ ENSIMMÄINEN EMS-TOIMITUS ITALIAAN


JOT Automation Group Oyj:n Italiassa sijaitseva tytäryhtiö JOT Automation Italia S.r.l on saanut ensimmäisen tilauksen italialaiselta elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistajalta Finmek SpA:lta. Toimitus käsittää kaksi automaatiolinjaratkaisua, jotka sisältävät laitteita useista JOT Automationin tuotesegmenteistä. Toimitukset tapahtuvat vuoden 2001 kesän loppuun mennessä.

Finmek SpA on merkittävä sopimusvalmistaja Italiassa. Konsernilla on useita tuotetehtaita Italiassa ja ulkomailla. Vuoden 2000 ennustettu liikevaihto on noin 520 miljoonaa euroa. Konserni toimii useilla aloilla, mm. elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistuksessa. Asiakkaina ovat esimerkiksi Alcatel, Siemens, Italtel ja Olivetti.

Vuoden 2000 aikana JOT Automationin sopimusvalmistussegmentin liikevaihto kasvoi merkittävästi, yli 130 %:a. Konserni sai viime vuoden aikana 130 uutta asiakasta eri puolilta maailmaa. Uusien asiakkaiden ja sopimusvalmistajien kautta tuotantoautomaatiota hyödynnetään entistä enemmän myös useilla eri elektroniikkateollisuuden aloilla.


Oulusalossa, 5.4.2001

JOT Automation Group Oyj
Teijo Fabritius
Toimitusjohtaja


JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä sekä edustustoja 13 maassa. 31.12.2000 konsernin palveluksessa oli 746 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1.- 31.12.2000 välisenä aikana oli 140,1 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.