Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Huhtikuu 30, 2001

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN


JOT Automation Group Oyj:n suunnatun osakeannin osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin 30.4.2001. Osakepääoman korotus perustuu yhtiön hallituksen kokouksessaan 27.4.2001 päättämään DNT Consulting Oy:n osakkeenomistajille suunnattuun osakeantiin. Osakepääoman korotuksen määrä on 90.109,76 euroa. Osaa uusia osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka poistuu kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluttua.

Osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen JOT Automation Group Oyj:n osakepääoma on 3.565.034,16 euroa, joka jakautuu 178.251.708 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron osakkeeseen. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 2.5.2001.


Oulunsalo, 30.4.2001

JOT Automation Group Oyj

Teijo Fabritius
Toimitusjohtaja


JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä sekä edustustoja 13 maassa. 31.12.2000 konsernin palveluksessa oli 746 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1.- 31.12.2000 välisenä aikana oli 140,1 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.