Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - AML 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Maaliskuu 21, 2001

AML 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta


Zurich Scudder Investment on ilmoittanut, että sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 16.1.2001 alittanut 1/20 ja ollut 4,93 %. Osakkeiden lukumäärä on tuolloin ollut 8.566.925.

Saadun tiedon mukaan Zurich Scudder Investments:in hallinnoimien rahastojen osuus JOT Automation Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 16.3.2001 ollut seuraava:
Osuus äänimäärästä: 4,75 %
Osakkeita: 8.259.025 kpl


Zurich Scudder Investments (ent. Scudder Kemper Investments, Inc.) on rekisteröity sijoitusneuvontayhtiö vakuutus- ja sijoitusrahastoille. Erilaiset rahastot, joille Scudder välittää sijoitushallinnan asiantuntemusta, omistavat yllämainitut arvopaperit. Rahastot, joista yksikään ei ole Zurich Scudder Investments, toimivat yllämainittujen arvopapereiden omistajina osakkeenomistajien ja muiden edunsaajien intressissä.

JOT Automation Group Oyj:llä ei ole tiedossa Zurich Scudder Investments:n rekisterinumeroa.

JOT Automation Group Oyj:n osakemäärä on 21.3.2001 yhteensä 173.750.720 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

Oulunsalo, 21.3.2001

JOT Automation Group Oyj
Irma-Liisa Korhonen
Johtaja, sijoittajasuhteet