Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT

Helmikuu 27, 2001

JOT AUTOMATION GROUP OYJ KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT


JOT Automation Group Oyj jatkaa toimintansa tehostamista leikkaamalla kustannuksia kaikissa liiketoimintayksiköissään vastaamaan muuttuneen markkinatilanteen vaatimuksia. Yhtenä toimenpiteenä henkilöstön määrää tullaan vähentämään noin 160 henkilöllä konsernin koti- ja ulkomaisissa yksiköissä.

Konsernin Oulunsalon, Salon ja Vantaan yksiköitä koskeva yt-neuvotteluesitys annettiin tänään klo 12.00. Neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä ja ne on tarkoitus saattaa päätökseen 15. kesäkuuta mennessä. Suomessa neuvottelut koskevat noin 80 henkilöä.

Nyt käynnistyvät toimenpiteet alkavat vaikuttaa kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tavoitteena on päästä merkittäviin kustannussäästöihin.

Konsernin henkilöstön määrä vuoden 2000 lopussa oli 746, joista Suomen yksiköissä toimi 382 henkilöä. Konserni supisti henkilöstöään aiemmin helmikuussa, jolloin 31 henkilöä lomautettiin enintään 90 päiväksi ja kahdeksan irtisanottiin.

Henkilöstön vähentäminen on osa säästötoimenpiteitä, joilla JOT Automation reagoi vuoden 2000 lopulla käynnistyneeseen markkinatilanteen muutokseen. Ne tullaan toteuttamaan siten, että yhtiön toimintakyky ja kapasiteetti säilytetään mahdollisimman korkeana. Samanaikaisesti yhtiö jatkaa pitkän aikavälin kasvustrategian mukaisesti liiketoimintansa laajentamista uusille toimialoille sekä tuotantoautomaation käyttöönottoa edistävien palvelujen kehittämistä.

Vuoden 2000 lopulta lähtien elektroniikkateollisuuden ja erityisesti matkapuhelintoimialan kasvuennusteita on alennettu ja tämä on näkynyt edelleen asiakkaiden tuotantoinvestointien siirtymisenä. Myös uuden sukupolven matkaviestinten ja infrastruktuurin käyttöönotto on viivästynyt. Nämä kaksi tekijää ovat merkittävästi heikentäneet automaatiolaitteiden kysyntää ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja vaikeuttaneet lyhyen aikavälin ennustamista.


Oulunsalo,27.2.2001

Teijo Fabritius
Toimitusjohtaja
JOT Automation Group Oyj


JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä sekä edustustoja 13 maassa. 31.12.2000 konsernin palveluksessa oli 746 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1.- 31.12.2000 välisenä aikana oli 140,1 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.