Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ LINJAA LIIKETOIMINTAANSA

Helmikuu 01, 2001

JOT AUTOMATION GROUP OYJ LINJAA LIIKETOIMINTAANSA


JOT Automation Group Oyj linjaa liiketoimintaansa varmistaakseen yhtiön kasvun myös tulevaisuudessa. Linjauksen taustalla ovat toimialalla tapahtuneet suuret muutokset: Tuotantoautomaation toimitusaikavaatimukset ovat lyhentyneet merkittävästi, koska lopputuotteen valmistajat ovat siirtäneet tuotantoaan sopimusvalmistajille. Toisaalta JOTin asiakkaiden valmistamien lopputuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet ja uusia entistä monimutkaisempia tuotteita tulee markkinoille nopeutuvassa tahdissa. Prosessin loppupäässä tuotannon joustavuus perustuu kuitenkin edelleen pitkälti manuaalityöhön, jonka käyttökelpoisuus tulee ratkaisevasti vähenemään uusien tuotteiden vaativuuden kasvaessa ja tuotannon läpimenoaikojen lyhentyessä.

Uusien palvelukonseptien avulla JOT pyrkii madaltamaan asiakkaan kynnystä automatisoida tuotantoprosessin loppupäässä suoritettavia loppukokoonpanoa ja pakkausta. Tuotantolinjan käyttöönottoa, käyttöastetta ja joustavuutta tehostavat palvelut on suunnattu erityisesti telekommunikaatioteollisuudelle ja elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistajille, joiden automaatiotoimittajana konsernilla on vahva asema.

JOT Automation tulee laajentamaan toimintaansa kahdelle uudelle teollisuuden alalle: elektroniikkateollisuuden komponenttivalmistukseen ja foto-optiikkaan. Molemmilla toimialoilla konserni voi nopeasti soveltaa telekommunikaatioteollisuudelle kehittämiään tuoteplatformeja ja siellä hankkimaansa prosessiosaamista.

Komponenttivalmistuksessa konserni keskittyy aluksi asiakkaisiin, jotka valmistavat telekommunikaatioteollisuudessa käytettäviä muoviosia ja alikokoonpanoja. Automaatioratkaisujen kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaa vuoden 2000 joulukuussa perustettu JOT Automation CMS Oy. Yhdenmukaisten valmistuskonseptien käytön uskotaan hyödyttävän sekä osatoimittajien että lopputuotteen valmistajien toimintaa.

Toinen uusi sovellusalue JOTin tuotantokonsepteille on foto-optiikkateollisuus. Foto-optisten komponenttien tarve kasvaa kuituoptiikan käytön lisääntyessä dataliikenteessä, kulutuselektroniikassa ja muissa nopeaa tiedonsiirtoa vaativissa sovelluksissa. Toistaiseksi kuituoptiikan valmistus on käsityövaltaista ja komponenttien valmistuksessa vaadittava volyymi- ja laatutaso voidaan saavuttaa vain tuotantoautomaatiota lisäämällä.

"Laajakaan laite- ja järjestelmäportfolio ei enää tulevaisuudessa riitä täyttämään asiakkaan automaatiokumppanille asettamia vaatimuksia. Toimiessaan läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa on automaatiokumppanin otettava myös vastuu toimittamansa ratkaisun tuottavuudesta, jolloin asiakas voi merkittävästi pienentää automaatioteknologiaan liittyviä riskejään", JOT Automation Groupin toimitusjohtaja Teijo Fabritius kertoo.

JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä sekä edustustoja 13 maassa. 31.12.2000 konsernin palveluksessa oli 746 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1.- 31.12.2000 välisenä aikana oli 140,1 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.Oulunsalo, 1.2.2001

JOT Automation Group Oyj

Teijo Fabritius
President