Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT

Helmikuu 12, 2001

JOT AUTOMATION GROUP OYJ ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT


JOT Automation Group Oyj:n toimialalla on tapahtunut nopeita muutoksia. Vaikka telekommunikaatioalan asiakkaidemme valmistamien lopputuotteiden kysyntä on edelleen kasvussa, uusien myyntiennusteiden mukaan lopputuotteiden myynnin kasvu ei ole niin voimakasta kuin aiemmin on ennakoitu. Samalla kun valmistaudutaan uusien teknologioiden käyttöönottoon, on tuotantoautomaatioinvestointeja siirretty.

JOT Automation reagoi muutokseen sekä supistamalla kulurakennettaan että panostamalla liiketoiminnan tulevaisuuden turvaamiseen sopeuttamalla henkilöstön määrän vastaamaan tämän hetken todellista tarvetta.

JOT Automation Group Oyj:n Suomen yksiköitä ja kaikkia henkilöstöryhmiä koskeva yt-neuvotteluesitys annetaan 12. helmikuuta. Neuvottelut on tarkoitus saattaa päätökseen helmikuun 27. päivään mennessä.

Konsernin henkilöstön määrä vuoden 2000 lopussa oli 746, joista Suomen yksiköissä toimi 382 henkilöä.

JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä sekä edustustoja 13 maassa. 31.12.2000 konsernin palveluksessa oli 746 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1.- 31.12.2000 välisenä aikana oli 140,1 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.Oulunsalo, 12.2.2001

JOT Automation Group Oyj

Teijo Fabritius
Toimitusjohtaja