Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2002

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS HENKILÖSTÖANNISTA

Marraskuu 04, 2002

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS HENKILÖSTÖANNISTA


Elektrobit Group Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2002 antaman valtuutuksen nojalla korottaa yhtiön osakepääomaa seuraavasti:
 
Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähintään 0,02 eurolla ja enintään 80.000 eurolla antamalla vähintään yksi (1) ja enintään 4.000.000 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron arvoista osaketta, jotka tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Elektrobit Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle osana Elektrobit -konsernin henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää. Ylimerkintätilanteessa uusia osakkeita allokoidaan ensisijaisesti niille merkitsijöille, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet Yhtiön henkilöstöanteihin tai olleet yhtiön optio-ohjelmien piirissä.
 
Uusien osakkeiden merkintähinta on 0,25 euroa osakkeelta. Merkintähintaa määritettäessä on otettu huomioon tuloverolain 66 §:n mahdollistama enintään 10 % alennus Yhtiön osakkeen keskikurssiin hallituksen osakeantipäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta. Hallitus pitää merkintähintaa perusteltuna ja hyväksyttävänä ottaen huomioon osakeannin tarkoituksen osana Elektrobit -konsernin henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää. Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 25.11.2002 ja päättyy 29.11.2002.
 
Uusilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet jo liikkeeseen laskettujen osakkeiden kanssa ja ne oikeuttavat täyteen mahdollisesti jaettavaan osinkoon yhtiön 1.1.2002 alkaneesta tilikaudesta lukien. Uusien osakkeiden tuottamat muut osakasoikeudet kuuluvat merkitsijälle osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus antiehtojen mukaisesti ja ne tullaan hakemaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa niihin kohdistuvien luovutusrajoitusten päätyttyä.
 
Henkilöstöannin tarkemmat ehdot ovat liitteenä.