Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2002

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N KOLMAS VUOSINELJÄNNES

Syyskuu 13, 2002

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N KOLMAS VUOSINELJÄNNES


Elektrobit -liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä jää selvästi aiemmin arvioitua alhaisemmaksi ja tästä johtuen koko vuoden suhteellinen kannattavuustaso tulee jäämään jonkin verran alhaisemmaksi kuin vuonna 2001. JOT Automation -liiketoiminnan liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä jää alle aiemmin arvioidun tason. Tämän lisäksi JOT Automation -liiketoiminnan tulosta kolmannella vuosineljänneksellä rasittaa hieman alle miljoonan euron suuruinen irtisanomisista johtuva kertaluonteinen erä.
 
Aiemmin arvioidun mukaisesti konsernin vuoden 2002 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan ylittävän ensimmäisen vuosipuoliskon pro forma tason. Kolmannen vuosineljänneksen tulos julkistetaan 31.10.2002.
 
Konsernin eri yksiköitä koskeneet YT-neuvottelut päätettiin 11.9.2002. YT -neuvottelujen lopputuloksena irtisanottiin 56 henkilöä. JOT Automation -liiketoiminta-alueen osalta irtisanomiset koskivat Oulunsalon (14 henkilöä), Kuopion (27 henkilöä), Tampereen (2 henkilöä), Salon (6 henkilöä) ja Kauniaisten (2 henkilöä) yksiköitä. Elektrobit -liiketoiminta-alueen osalta irtisanomiset koskivat Oulussa toimivan Extrabit Oy:n 5 henkilöä ja lomautukset 2 henkilöä. Ulkomaanyksiköistä (Saksa, USA ja Unkari) on vähennetty yhteensä 16 henkilöä.