Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2002

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP TEHOSTAA TOIMINTAANSA

Elokuu 28, 2002

ELEKTROBIT GROUP TEHOSTAA TOIMINTAANSA


Elektrobit Group Oyj tehostaa liiketoimintaansa organisoitumalla yhdistymisvaiheessa laaditun suunnitelman mukaisesti liiketoimintayksiköihin vuoden 2003 alusta. JOT Automation -liiketoiminta-alue valmistautuu tuleviin muutoksiin organisoitumalla jo nyt uutta mallia vastaavasti Testaus ja Automation Solutions -liiketoimintayksiköihin.
 
Toiminnan tehostamisen osana myös henkilöstökuluja sopeutetaan. Sopeuttamistoimet koskevat yhteensä noin 77 henkilöä. Suoritettavien toimenpiteiden tavoitteena on konsernin kannattavuuden parantaminen heikentämättä kuitenkaan toimitus- ja palveluvalmiutta.
 
JOT Automation -liiketoiminta-alueen osalta YT-neuvotteluja koskeva esitys on annettu tänään koskien kotimaan yksiköissä yhteensä 55 henkilöä. Saksan ja USA:n yksiköistä on vähennetty yhteensä 14 henkilöä. Saksassa auto- ja kulutuselektroniikan myynnistä vastaa jatkossa elektroniikkateollisuuden integrointiin erikoistunut LET GmbH, josta JOT Automation Oy on hankkinut 70 prosentin omistusosuuden.
 
Elektrobit -liiketoiminta alueen osalta YT -neuvotteluesitys koskee Extrabit Oy:ssä 8 henkilöä.