Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2002

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATIONIN NÄKYMÄT VUODEN 2002 ENSIMMÄISELLE PUOLISKOLLE

Huhtikuu 05, 2002

JOT AUTOMATIONIN NÄKYMÄT VUODEN 2002 ENSIMMÄISELLE PUOLISKOLLE


JOT Automation Group Oyj arvioi vuoden 2002 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän alle vuoden 2001 viimeisen neljänneksen tason. Yhtiö kirjaa vuoden 2002 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen sopeuttamistoimista johtuvia kertaluonteisia eriä noin 0,9 miljoonaa euroa, kulukirjauksia vaihto-omaisuudesta noin 0,7 miljoonaa euroa sekä kertapoiston käyttöomaisuudesta noin 1,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla markkinatilanne säilyy haastavana. Suoritettavat vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden kulukirjaukset liittyvät pääosin tuotteisiin, joita ei vallitsevan markkinatilanteen vielä jatkuessa saada myytyä suunnitellusti. Käyttöomaisuuteen kohdistuvat kertapoistot liittyvät lähinnä aiemmilla tilikausilla aktivoituihin tuotekehitysmenoihin ja liiketoiminnan hankinnasta syntyneeseen liikearvoon.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan jonkin verran korkeampi kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä johtuen muun muassa kahden merkittävän projektin toimituksen siirtymisestä toiselle vuosineljännekselle.

Helmikuussa aloitetuista sopeuttamistoimista on jo toteutettu henkilöstön vähentäminen koti- ja ulkomaisissa yksiköissä sekä USA:n tuotantoa koskevat järjestelyt. Konsernin myyntiverkoston rakennetta on myös osittain uudistettu. Tämän johdosta konserni saavuttaa noin 650.000 euron kulusäästön kuukaudessa huhtikuun alusta lukien. Sopeuttamistoimia jatketaan ja kulusäästöjen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittävän aiemmin ilmoitetun 700.000 euron kuukausikohtaisen vähimmäissäästötavoitteen.

Kuluvan tilikauden aikana yhtiö tulee keskittymään ydinliiketoimintaansa sekä kannattavuuden olennaiseen parantamiseen. JOT Automation panostaa toisen vuosipuoliskon aikana asiakasryhmistä erityisesti CMS -liiketoimintaan ja tuoteryhmistä testaukseen.

JOT Automationin tulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia siitä, miten tuotannollisia investointeja tehdään ja tuotannon tehokkuutta lisätään sekä telekommunikaatioteollisuudessa että muilla elektroniikkateollisuuden toimialoilla.


Oulunsalo, huhtikuun 5. päivänä 2002

JOT Automation Group Oyj
Hallitus