Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2002

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT Automation -konsernin yt -neuvottelut päättyivät

Helmikuu 28, 2002

JOT Automation -konsernin yt -neuvottelut päättyivät


JOT Automation -konsernin Oulunsalon, Salon ja Vantaan yksiköitä koskeneet yt -neuvottelut ovat päättyneet tänään. Yt -neuvottelujen lopputuloksena irtisanotaan 66 henkilöä. Konsernin ulkomaisissa yksiköissä henkilöstömäärä tulee vähentymään noin 40 henkilöllä. Yt -neuvottelut eivät koskeneet osakokoonpano- ja komponenttivalmistus (CMS) -liiketoiminnan yksiköitä. CMS -liiketoiminta tulee työllistämään muutamia henkilöitä yt -neuvottelujen piiriin kuuluvista yksiköistä. Kaikkiaan konsernin henkilöstön määrä vähentyy noin 480 henkilöön.

Päättyneet yt -neuvottelut ovat osa toimia, joilla JOT Automation -konserni sopeuttaa toimintaansa vastaamaan tämän hetkistä kysynnän tasoa. Suoritettavien toimenpiteiden tavoitteena on kannattavuuden olennainen parantaminen heikentämättä kuitenkaan toimitus- ja palveluvalmiutta. Sopeuttamistoimenpiteiden kokonaissäästötavoite on vähintään 700.000 euroa kuukaudessa. Vaikutusten odotetaan näkyvän pääosin jo toisella vuosineljänneksellä.

Päättyneet yt -neuvottelut käytiin työnantajan 11.2.2002 tekemän neuvotteluesityksen pohjalta 18.2.-28.2.2002. Neuvottelut koskivat kaikkia henkilöstöryhmiä JOT Automation -konsernin Oulunsalon, Salon ja Vantaan yksiköissä. JOT Automation -konsernin henkilöstön määrä vuoden 2001 lopussa oli 588 henkilöä, joista Suomen yksiköissä toimi 303 ja ulkomailla 285 henkilöä.

Oulunsalo 28.2.2002

JOT Automation Group Oyj

Pertti Tarvainen
Toimitusjohtaja