Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2002

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ SOPEUTTAA TOIMINTAANSA JA KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT. TIETOJA VUODEN 2001 TALOUDELLISISTA LUVUISTA JA ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN 2002 NÄKYMÄT.

Helmikuu 11, 2002

JOT AUTOMATION GROUP OYJ SOPEUTTAA TOIMINTAANSA JA KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT. TIETOJA VUODEN 2001 TALOUDELLISISTA LUVUISTA JA ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN 2002 NÄKYMÄT.


Vuosi 2001 oli taloudellisesti raskas JOT Automation -konsernille. Vuoden 2000 viimeisellä neljänneksellä alkanut liikevaihdon lasku jatkui vuoden 2001 aikana. Loka-joulukuun liikevaihto oli 16,1 (24,4) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liiketappio oli 3,6 (2,2) miljoonaa euroa.

JOT Automation -konsernin vuoden 2001 liikevaihto aleni 45,7 prosenttia ja oli 76,1 (140,1) miljoonaa euroa vastaten yhtiön aiemmin antamaa arviota. Liiketappio oli 15,8 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna kertyi liikevoittoa 14,1 miljoonaa euroa, eli -20,7 (10,0) prosenttia liikevaihdosta.

Vuoden 2001 aikana toteutettiin sopeuttamistoimenpiteitä, jotka vallitsevassa markkinatilanteessa ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Lyhyellä tähtäimellä markkinanäkymät ovat edelleen epävarmat. Vuoden 2002 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto tulee säilymään alhaisella tasolla. Tulosta tulee lisäksi rasittamaan sopeuttamistoimista johtuvat kertaluonteiset erät ja tuloksen arvioidaan jäävän alhaisemmaksi kuin vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä.

Tilikauden 2002 aikana yhtiö keskittyy ydinliiketoimintansa, kannattavuutensa olennaiseen parantamiseen sekä rahoituksen riittävyyden varmistamiseen.

Sopeuttamistoimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi

JOT Automation Group Oyj sopeuttaa toimintaansa vastaamaan tämän hetkistä kysynnän tasoa. Suoritettavien toimenpiteiden tavoitteena on kannattavuuden olennainen parantaminen heikentämättä kuitenkaan toimitus- ja palveluvalmiutta. Toimenpiteiden kokonaissäästötavoite on vähintään 700.000 euroa kuukaudessa. Vaikutusten odotetaan näkyvän pääosin jo toisella vuosineljänneksellä.

Sopeuttamistoimenpiteet kohdistuvat konsernin kaikkiin toimintoihin. Muun muassa Suomen ja USA:n tuotantoa järjestellään uudelleen ja myyntiverkoston rakennetta tarkistetaan kustannustehokkuuden parantamiseksi. Näillä toimenpiteillä JOT Automation tehostaa kansainvälistä asiakaskuntaansa palvelevaa verkostoaan.

Osana sopeuttamistoimenpiteitä JOT Automation vähentää henkilöstöään konsernin koti- ja ulkomaisissa yksiköissä noin 120 henkilöllä. Konsernin Oulunsalon, Salon ja Vantaan yksiköitä koskeva yt-neuvotteluesitys annettiin tänään klo 08.00. Yt-neuvottelut eivät koske osakokoonpano- ja komponenttivalmistus (CMS) -liiketoiminnan yksiköitä. Suomessa yt-neuvottelut koskevat noin 80 henkilöä ja kaikkia henkilöstöryhmiä. Ulkomailla henkilöstön määrää tullaan vähentämään noin 40 henkilöllä.

JOT Automation -konsernin henkilöstön määrä vuoden 2001 lopussa oli 588 henkilöä, joista Suomen yksiköissä toimi 303 ja ulkomailla 285 henkilöä.


JOT Automation keskittyy perusliiketoimintansa kehittämiseen

Yhtiö tulee keskittymään perusliiketoimintansa sekä kannattavuuden olennaiseen parantamiseen ja rahoituksen riittävyyden turvaamiseen. Foto-optisten komponenttien valmistukseen tarvittavien automaatiojärjestelmien liiketoimintaa koskeva selvitystyö on saatettu päätökseen ja sitä koskevat mahdolliset investointipäätökset on siirretty myöhemmäksi.


Oulunsalo 11.2.2002

JOT Automation Group Oyj
Hallitus