Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2002

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - NIMITYKSIÄ JOT AUTOMATION -KONSERNISSA

Tammikuu 21, 2002

NIMITYKSIÄ JOT AUTOMATION -KONSERNISSA


JOT Automation - konsernissa on tehty 21.01.2002 alkaen seuraavat nimitykset:

Insinööri Juha Nurmimäki on nimitetty JOT Automation -konsernin tuotannosta vastaavaksi johtajaksi.

JOT Automation, Inc:ssä, JOT Automation Group Oyj:n USA:n tytäryhtiössä, on toimitusjohtajaksi nimitetty Jari Lotvonen. Hän on aiemmin toiminut JOT Automation Group Oyj:n varatoimitusjohtajana ja vastannut konsernin tuotannosta. JOT Automation, Inc:n aiempi toimitusjohtaja Patrick O'Brien on eronnut yhtiön palveluksesta.

Samalla JOT Automation Group Oyj:n johtoryhmän kokoonpano muuttuu. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii talousjohtaja Pertti Tarvainen, joka oman toimensa ohella toimii myös JOT Automation Group Oyj:n toimitusjohtajana. Lisäksi johtoryhmään kuuluvat tuotannosta vastaava johtaja Juha Nurminäki sekä tuotekehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja Mika Mämmelä. Johtoryhmän kokoonpanoa tullaan täydentämään lähiaikoina.

Oulunsalo 21.1.2002
JOT Automation Group Oyj

Pertti Tarvainen
Toimitusjohtaja, talousjohtaja


JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä ja edustustoja 13 maassa. 30.9.2001 konsernin palveluksessa oli 594 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 30.9.2001 välisenä aikana oli 60,0 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.