Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2003

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N TOINEN VUOSINELJÄNNES

Kesäkuu 13, 2003

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N TOINEN VUOSINELJÄNNES


 

Elektrobit Group Oyj:n arvion mukaan vuoden 2003 toisen vuosineljänneksen liikevoitto tulee olemaan korkeampi kuin vuoden 2002 toisella neljänneksellä (0,8 miljoonaa euroa) mutta kuitenkin alle 2 miljoonaa euroa. Näin ollen liikevoitto jää selvästi alle vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen tason. Toisen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2002 toisella neljänneksellä (35,2 miljoonaa euroa). Koko vuoden 2003 osalta yhtiö arvioi kannattavuuden paranevan merkittävästi vuoden 2002 pro forma -tasosta. Kannattavuuden paranemisen ohella yhtiö uskoo myös maltilliseen liikevaihdon kasvuun vuoden 2002 pro forma -tasoon verrattuna.
 
Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2003 toisen vuosineljänneksen liikevoiton olevan vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen kaltainen (3,6 miljoonaa euroa).
 
Tulosennusteen alentamiseen on vaikuttanut Sopimustuotekehitys -liiketoimintayksikön liiketoiminnan arvioitua heikompi kehitys USA:ssa sekä Aasian tapahtumien vaikutus Testaus -liiketoimintayksikön liiketoiminnan kehitykseen tuolla alueella. Lisäksi toisella vuosineljänneksellä on jatkettu toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksikössä. Nämä toimenpiteet aiheuttavat aiempaa arvioitua suurempia kertaluonteisia kuluja toiselle vuosineljännekselle. Kertaluonteiset kulut johtuvat mm. Material Handling -laitteiden valmistuksen siirtämisestä Oulunsalosta Kuopioon.
 
Yhtiön toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan 6.8.2003.
 
Oulunsalossa, 13.6.2003
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus