Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2003

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2003

Huhtikuu 30, 2003

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2003


Tammi-maaliskuu 2003 verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajanjakson pro forma -lukuihin:
- Liikevaihto 35,4 miljoonaa euroa (30,8 miljoonaa euroa vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä, kasvua 4,6 miljoonaa euroa ja 14,9 %). Sopimustuotekehitys- ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksiköiden liikevaihtotaso säilyi vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tasolla. Testaus-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi.
- Liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa (-4,1 miljoonaa euroa, kasvua vuoden 2002 ensimmäiseen neljännekseen 7,7 miljoonaa euroa)
- Omavaraisuusaste 54,8 % (43,1 %)
Osavuosikatsauksessa esitettyjä lukuja verrataan vuoden 2002 pro forma -lukuihin. Vuoden 2002 osalta sovelletut pro forma -laskentaperiaatteet on esitetty jäljempänä.