Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2003

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT TOIMITTAA PUOLUSTUSVOIMILLE OHJELMISTORADIODEMONSTRAATTORIN

Maaliskuu 31, 2003

ELEKTROBIT TOIMITTAA PUOLUSTUSVOIMILLE OHJELMISTORADIODEMONSTRAATTORIN


 

Ohjelmistoradio tulee muodostamaan keskeisen komponentin puolustushaara- ja aselajirajat ylittävän yhteistoiminnan ja yhteisoperaatioiden toteuttamiseksi tulevaisuuden taistelukentällä. Ohjelmistoradio on osa verkkokeskeisen sodankäynnin mahdollistavista teknologioista ja tukee puolustusvoimien integroidun tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän kehittämistä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
 
Elektrobit-konsernilla on pitkäaikainen yhteistyösuhde Puolustusvoimien kanssa. Puolustuselektroniikka on Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikössä kasvava liiketoiminta-alue, jonka merkitys konsernin liiketoiminnassa nähdään strategisesti tärkeänä. Tämän sopimuksen solmiminen on osoitus Elektrobit-konsernin huippuosaamisesta radiotekniikan ja langattoman tiedonsiirron alueilla.
 
Suomen oloissa varsin mittavan tuotekehitysohjelman taustalla on erityisesti Suomeen muodostunut korkeatasoinen ja menestyksekäs radiotiedonsiirtoteknologoiden osaaminen niin tutkimuksen- kuin teollisuudenkin piirissä sekä luonnollisesti myös eduskunnan vaatimus kohdistaa puolet puolustusmateriaalihankinnnoista kotimaahan. Suomen Puolustusvoimien osuus radiotiedonsiirtoteknologoiden kehittämisessä on ollut merkittävä.
 
Elektrobit-konsernin Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikköön kuuluva Elektrobit Oy on elektroniikkasuunnittelua ja tietoliikennesovelluksia tuottava yritys ja työllistää yli 500 henkilöä. Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikkö on tuotekehityspartneri yrityksille, jotka hyödyntävät langattomia teknologioita sekä tarvitsevat liiketoiminnassaan huipputeknologiaan pohjautuvia ratkaisuja ja ulkoistamispalveluja.