Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2003

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP KIRJAA LASKENNALLISIA VEROSAATAVIA 6,5 MILJOONAA EUROA

Tammikuu 29, 2003

ELEKTROBIT GROUP KIRJAA LASKENNALLISIA VEROSAATAVIA 6,5 MILJOONAA EUROA


Verovirasto on antanut Elektrobit -konsernin kotimaisten yhtiöiden tappioiden hyödyntämistä koskevan ennakkotiedon. Elektrobit Group Oyj kirjaa konsernitilinpäätöksessään 31.12.2002 laskennallisen verosaamisen kotimaisten konserniyhtiöiden vahvistettujen tappioiden ja vuoden 2002 arvioitujen tappioiden mukaisena. Näin lasketun laskennallisen verosaamisen arvioidaan olevan yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa.
 
 
Oulunsalossa 29.1.2003
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus