Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OSTAA PJ MICROWAVE OY:N JA KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA KAUPAN TOTEUTUMISEN SEURAUKSENA

Marraskuu 03, 2004

ELEKTROBIT OSTAA PJ MICROWAVE OY:N JA KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA KAUPAN TOTEUTUMISEN SEURAUKSENA


Yrityskaupan kohteena olevien osakkeiden hinta on noin 1,6 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin laskemalla liikkeeseen 3.315.924 Elektrobit Group Oyj:n uutta osaketta, kukin kirjapidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euroa, PJ Microwave Oy:n osakkeenomistajille suunnatussa annissa, jonka seurauksena Elektrobit Group Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 12.3.2004 saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt korottaa yhtiön osakepääomaa 66.318,48 eurolla. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden yhteismäärä vastaa noin 0,5 prosenttia Elektrobit Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä osakepääoman korotuksen jälkeen.
 
PJ Microwave Oyj:n osakkeenomistajat merkitsivät uudet osakkeet 2.11.2004. Osakkeiden merkintähinta määräytyy yhtiön osakkeen esisopimuksen allekirjoittamista edeltävän viimeisen pörssipäivän keskikurssin perusteella Helsingin Pörssissä. Osakkeet tuottavat samat oikeudet jo kaupankäynnin kohteena olevien Elektrobit Group Oyj:n osakkeiden kanssa ja oikeuttavat täyteen osinkoon 31.12.2004 päättyvältä tilikaudelta. Erään PJ Microwave Oy:n osakkeenomistajan osuus uusista osakkeista on noin 50 %. Kyseistä osuutta koskee 2/3 osalta luovutusrajoitus, joka raukeaa 1/3 osalta vuonna 2005 ja 1/3 osalta vuonna 2006.
 
Osakepääoman korotus on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 10.11.2004. Korotuksen seurauksena Elektrobit Group Oyj:n osakepääoma nousee 12.941.269,00 euroon ja osakkeiden määrä 647.063.450 osakkeeseen. Elektrobit Group Oyj hakee uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle yhdessä Elektrobit Group Oyj:n muiden osakkeiden kanssa alustavasti 11.11.2004 lähtien.
 
Elektrobit on langattomien teknologioiden, elektroniikkatuotteen elinkaarenaikaisen testauksen ja tuotannon automatisoinnin ammattilainen. PJ Microwave Oy:n erityisosaamisalueita ovat mikroaaltotekniikkaan perustuvat prosessiteollisuuden instrumentit, adaptiiviset antennijärjestelmät, RFID sovellukset ja puolustusvoimien tietoliikenne- ja sensorijärjestelmät. Yhtiön palveluksessa on 20 henkilöä. PJ Microwave Oy:n liikevaihto vuonna 2003 oli noin 1,8 miljoonaa euroa.