Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT ALLEKIRJOITTI ESISOPIMUKSEN PJ MICROWAVE OY:N OSAKKEISTA

Syyskuu 16, 2004

ELEKTROBIT ALLEKIRJOITTI ESISOPIMUKSEN PJ MICROWAVE OY:N OSAKKEISTA


Elektrobit Group Oyj on allekirjoittanut osakkeiden kauppaa koskevan esisopimuksen, jonka mukaan se ostaa noin 80 prosenttia PJ Microwave Oy:n osakkeista. Kaupan toteutumisen jälkeen PJ Microwave Oy:stä tulee Elektrobit-konsernin kokonaan omistama yhtiö.  

 
PJ Microwave Oy on Oulussa toimiva mikroaaltotekniikkaan keskittynyt tuotekehityspalvelujen toimittaja, jonka palveluksessa on 20 henkilöä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2003 oli noin 1,8 miljoonaa euroa. Kaupalla ei arvioida olevan olennaisia vaikutuksia Elektrobit-konsernin liikevoittotasoon vuonna 2004.
 
Kaupan kohteena olevien osakkeiden hinta on noin 1,6 miljoonaa euroa. Se maksetaan laskemalla liikkeeseen 3.315.924 Elektrobit Group Oyj:n uutta osaketta PJ Microwave Oy:n osakkeenomistajille suunnatussa annissa. Kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa ennen Elektrobit-konsernin kolmannen osavuosikatsauksen julkistusta 3.11.2004.
 
PJ Microwave Oy:n nykyisen pääomistajan osuus uusista osakkeista on noin 50 %, minkä osalta on sovittu, että sitä koskee 2/3 osalta luovutusrajoitus.  1/3 osalta rajoitus raukeaa vuonna 2005 ja 1/3 osalta vuonna 2006.
 
Yrityskaupan yhteydessä Elektrobit-konsernin omistusosuus Ylinen Electronics Oy:ssä muuttuu 60 prosentista 90 prosenttiin. Myös Kauniaisissa toimiva Ylinen Electronics Oy on mikroaaltotekniikkaan keskittynyt yritys.
 
Elektrobit on langattomien teknologioiden, elektroniikkatuotteen elinkaarenaikaisen testauksen ja tuotannon automatisoinnin ammattilainen. PJ Microwave Oy:n erityisosaamisalueita ovat mikroaaltotekniikkaan perustuvat prosessiteollisuuden instrumentit, adaptiiviset antennijärjestelmät, RFID sovellukset ja puolustusvoimien tietoliikenne- ja sensorijärjestelmät.
 
Oulunsalossa 16.9.2004
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus