Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2004

Elokuu 04, 2004

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2004


(tilintarkastamaton)
 
Elektrobit-konsernin vuoden 2004 tärkein tavoite on pitkäntähtäimen kehittymisen ja jatkuvuuden varmistaminen. Katsauskauden aikana konserni lisäsi asetettujen tavoitteiden mukaisesti resursseja myyntiin, markkinointiin, osaamisen kehittämiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tämän ohella konserni tavoittelee maltillista liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua vuodelle 2004.
 
Vuoden 2004 toisen neljänneksen liikevaihto oli 48,0 miljoonaa (33,9 miljoonaa euroa). Vuoden 2004 toisen neljänneksen liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa sisältäen varaston arvostusperiaatteesta johtuvaa kertaluonteista tuloa 0,3 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa, jota rasittivat noin 1,5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut ja luottotappiot).
 
Vuoden 2004 toinen neljännes verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajanjakson lukuihin:
 
- Liikevaihto oli 48,0 miljoonaa euroa (33,9 miljoonaa euroa: kasvua 14,1 miljoonaa euroa ja 41,6 %). Testaus-, Sopimustuotekehitys- ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksiköiden liikevaihto kasvoi edellisen vuoden tasosta. Liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna nostivat myös 3SOFT GmbH:n ja CIM Technologies -konsernin liittäminen Elektrobit -konserniin maaliskuusta 2004 lukien. Edellä mainittujen yritysten toisen neljänneksen liikevaihto oli 5,8 miljoonaa euroa, eikä näillä aiemmin ilmoitetun mukaisesti ole ollut olennaista vaikutusta konsernin liikevoittotasoon.
 
- Liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa sisältäen vaihto-omaisuuden arvostusmuutoksesta johtuvaa kertaluonteista tuloa 0,3 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa: kasvua 4,7 miljoona euroa ja ilman vaihto-omaisuuden arvostusmuutosta kasvua 4,4 miljoonaa euroa).
 
Katsauskausi tammi-kesäkuu 2004 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon lukuihin:
 
- Liikevaihto oli 84,7 miljoonaa euroa (69,3 miljoonaa euroa: kasvua 15,4 miljoonaa euroa ja 22,2 %). Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön liikevaihto 41,7 miljoonaa euroa (29,7 miljoonaa euroa) ja Testaus-liiketoimintayksikön liikevaihto 33,2 miljoonaa euroa (28,8 miljoonaa euroa) kasvoivat vuoden 2003 ensimmäisen vuosipuoliskon tasolta ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksikön liikevaihto 9,8 miljoonaa euroa (10,8 miljoonaa euroa) laski vuoden 2003 ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta. Ensimmäisen neljänneksen aikana suoritetuista yrityshankinnoista 3SOFT GmbH on liitetty Elektrobit-konsernin Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön lukuihin 8.3.2004 lukien ja CIM-Technologies -konserni 1.3.2004 lukien. Edellä mainittujen yritysten liikevaihdosta kohdistui katsauskaudelle 7,4 miljoonaa euroa, eikä näillä aiemmin ilmoitetun mukaisesti ole ollut olennaista vaikutusta liikevoittoon.
 
- Liikevoitto oli 10,9 miljoonaa euroa sisältäen vaihto-omaisuuden arvostusmuutoksesta johtuvaa kertaluonteista tuloa 0,7 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa: kasvua 5,7 miljoona euroa ja 110,0 % ja ilman vaihto-omaisuuden arvostusmuutosta kasvua 5,0 miljoonaa euroa ja 96,2 %).
 
- Omavaraisuusaste oli 59,2 % (56,6 %).
 
- Liiketoiminnan rahavirta oli 17,7 miljoonaa euroa (10,8 miljoonaa euroa).
 
- Katsauskaudella hankittiin enemmistöosuus 3SOFT GmbH:sta (80 %) sekä CIM- Tech Oy:n koko osakekanta. Strategiansa mukaisesti Elektrobit-konserni pyrkii kasvamaan tietoliikennetoimialan keskimääräistä kasvua nopeammin, muun muassa laajentamalla asiakaskuntansa sekä tietoliikenne- että muilla toimialoilla.